Passend onderwijs

In het MBO is Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs houdt in dat we voor elke student een passende plek proberen in te richten. Doel is de kans op het behalen van een diploma zo groot mogelijk te maken, ook voor studenten die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij hun studie.

Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning tijdens jouw studie dan is het belangrijk dat je dat duidelijk aangeeft. In het plaatsingsadvies-gesprek dat wij na aanmelding met jou voeren, wordt besproken wat jij aan extra voorzieningen of ondersteuning nodig hebt.

Wij bekijken elk jaar opnieuw met jou of je baat hebt gehad bij deze extra ondersteuning en/of voorzieningen en of er wellicht aanpassingen in gemaakt moeten worden. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je er pas gedurende jouw opleiding achter komt dat je toch extra ondersteuning en/of voorzieningen kunt gebruiken. In dat geval kun je een gesprek met jouw mentor aanvragen om dit te regelen.

Voor algemene en oriënterende vragen kun je terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs:

Email: spo@arcuscollege.nl  

 


 

Passend Onderwijs; een gesprek met Manja de Lange Steunpunt Passend Onderwijs.

 

 


 

Arcus biedt verschillende arrangementen aan. Wij sluiten aan bij hetgeen in de vooropleiding aan ondersteuning geboden is, of bij wat op basis van een verklaring nodig is.

Arrangement 1: Deelname aan extra training faalangst, studievaardigheden, sociale vaardigheden / assertiviteit, agressieregulatie (training samen aan de slag)

Arrangement 1: extra trainingsaanbod studenten

Wat houdt het arrangement in?

SAS (Samen aan de slag) is een training voor studenten met vragen over assertiviteit, studievaardigheden, sociale vaardigheden, faalangst en agressie regulatie. Vaak horen wij dat onze studenten dat ze het heel erg spannend vinden of moeilijk vinden om de eerste keer te komen. Dat is heel normaal. Er gaat soms van alles door je heen en heb je natuurlijk nog niet helemaal duidelijk hoe de training in elkaar zit. Dit zijn bijvoorbeeld enkele gedachten die onze SAS-studenten hadden toen ze de eerste trainingsdag kwamen:

                               Wat gaat er gebeuren?

                               Wat zullen die anderen van mij denken?

                               Vind ik er wel aansluiting?

                               Gaat het wel helpen?

                               Zal ik wel gaan………………………

Ook bij onze training blijkt dat het vaak “spannend” of zelfs “griezelig” is om te komen, echter bij bijna alle studenten verandert dit vrij snel en komen er oplossingen en soms zelfs vriendschappen voor in de plaats.

Zelfs wij als trainers worden nog vaak verrast over hoe snel iemands leven door een training kan veranderen.
Bij de trainingen ‘Samen aan de Slag’ ontdek je hoeveel kwaliteiten en vaardigheden je al hebt en leer je hoe je deze groter kunt maken zodat je weer beter in je vel voelt. Ontdekken en leren  wat je zelf kunt doen om weer “happy” te worden, thuis, met vrienden, op school of je werk dat is wat we doen bij ‘Samen aan de slag’. Belangrijk in onze trainingen is het leren met elkaar en zeker ook het leren van elkaar!

Dit hebben we gehoord van onze deelnemers aan het einde van de training:

Een beter gevoel, ik ben niet de enige en het ligt niet aan mij.’

Ongemakkelijk en daarna overweldigend.’

Heeft heel erg veel nut gehad.’

Opgelucht, er is een last van mijn schouders gevallen.’’

Verrast.’

Opgelucht en overzicht nu!’

Ik neem wat ik hier geleerd heb mee in mijn leven’

Hoe kom ik aanmerking?

Je wordt aangemeld door jouw mentor of door de plaatsingsadviseur. Deze bespreekt dit met jou. Hierna ontvang je een uitnodiging. De doorlooptijd bedraagt een maand tot 6 weken.

Wat biedt Arcus  en hoe is dit georganiseerd?

SAS Ontwikkeltraject is opgebouwd uit 4 workshops en bestrijkt in totaal 12 uur. De verdeling van uren over de workshops is als volgt:

Workshop één

4 uur inclusief een gezamenlijke lunch

Workshop twee en drie

3 uur

Workshop vier

2 uur

We streven naar een wekelijkse workshop. Volgende voorkeurfrequentie: tweewekelijks afhankelijk van de planning en schoolvakantie

Arrangement 2a: Dyslexie (alleen voor studenten met een geldige dyslexieverklaring)

Arrangement 2a: Dyslexie (alleen voor studenten met een geldige dyslexieverklaring)

Wat houdt het arrangement in?

Binnen Arcus College is het arrangement Dyslexie (faciliteiten ten behoeve van dyslexie) onderverdeeld in een aantal onderdelen. Deze onderdelen hebben te maken met het onderwijs én met de examinering. In deze informatie kun je vinden hoe al deze faciliteiten georganiseerd zijn.

Let op: in de informatie worden alle faciliteiten beschreven. Uiteraard zijn enkel de faciliteiten die wij met jou afgesproken hebben, ook van toepassing.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Chantal Voets via 06-51525024 of cvoets@arcuscollege.nl

Hoe kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je dyslexie hebt. Voorwaarde is dat jij een geldige dyslexieverklaring hebt. Deze moet ondertekend zijn door (GZ-)psycholoog, orthopedagoog(-generalist), of een (klinisch) kinder- en jeugdpsycholoog. Meer informatie over geldige dyslexieverklaringen kun jij vinden op  http://www.steunpuntdyslexie.nl  en via de checklist geldige dyslexieverklaring. Via een fase 1 en 2- document wordt vastgelegd van welke van de onderstaande faciliteiten jij gebruik gaat maken.

Faciliteiten onderwijs

Training ‘werken met Kurzweil’

Arcus heeft, net als  de meeste middelbare scholen in deze regio, gekozen voor licenties van het programma Kurzweil. Kurzweil 3000 is een softwarepakket voor mensen met dyslexie. Het programma helpt bij lezen, schrijven en studeren. Het programma heeft veel mogelijkheden om het leren makkelijker te maken. De meest gebruikte functie van Kurzweil is de voorleesfunctie. Kurzweil leest de digitale teksten voor waardoor het eenvoudiger is de stof tot je te nemen.

Als je nog nooit met Kurzweil hebt gewerkt, kun je de training Kurzweil volgen. De training is een eerste kennismaking met het Kurzweilprogramma en laat je de belangrijkste functies van het programma zien. Natuurlijk zal je zelf moeten oefenen met het programma om er echt goed mee om te leren gaan.

Als jij bent opgegeven voor de training Kurzweil, ontvang jij van ons een uitnodiging op jouw thuisadres. De training duurt ongeveer anderhalf uur en zal op een doordeweekse dag plaatsvinden.

Meer informatie over het programma Kurzweil vind je op de site.

Gebruik van Kurzweil dyslexiesoftware thuis en op school

Op alle computers van het Arcus College is het Kurzweil-programma geïnstalleerd, zodat jij daar met Kurzweil kunt werken. Mocht je onverhoopt toch nog pc’s en laptops tegenkomen waarop geen Kurzweil geïnstalleerd blijkt te zijn, dan kun je dit melden bij Chantal Voets.

Studenten, die voor dit onderdeel gekozen hebben, kunnen ervoor kiezen om Kurzweil op de eigen laptop te installeren. Zo kunnen jij in de les, maar ook thuis met het programma werken. Beschik je niet over een laptop een beschikken, dan kun jij bij het officeloket een laptop ophalen voor de lessen waarbij er geen pc ter beschikking is.

De handleiding om Kurzweil te installeren vind jij hieronder. Er is een handleiding voor pc's met windowsbesturing (handleiding installatie  Kurzweil 3000 windows) en er is een handleidingen voor een installatie op een tablet (Met windows-besturingsysteem).

Digitale Leerboeken

In het schooljaar 2014-2015 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk boeken gedigitaliseerd te krijgen. Ook dit jaar zullen wij nog volop bezig zijn met het digitaliseren van leerboeken. Deze boeken zijn opgeslagen in de kurzweilbibliotheek van Arcus Natschool. Jij krijgt bij aanmelding voor het Kurzweil arrangement een brief waarin uitleg gegeven wordt over toegang tot en het gebruik van de digitale leerboeken in natschool. Het kan natuurlijk zo zijn dat (één deel) van de boeken die nodig zijn, hier nog niet bij zitten. Via  de taalcoach kan jij aangeven welke leerboeken nog in gescand dienen te worden. In het overzicht hieronder kun je zien wie de taalcoaches zijn.

Indien jouw  opleiding werkt met digitale leerboeken kun je  deze digitale boeken over het algemeen gewoon in het programma Kurzweil gebruiken. Mochten hier toch problemen mee optreden, dan is het verstandig contact op te nemen met Chantal Voets zodat een oplossing gevonden kan worden.

Opleidingen

Taalcoach

Administratie en Economie

Dhr. H. Raats

Educatie

Dhr. M. Pommé

Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn

Mw. A. Eestermans

Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn, locatie ZAP

Mw. A. Reintjens en                               Mw. E. Marti

Horeca &Toerisme

Mw. L. Kleijnen

Techniek

Mw. K. Janik

Faciliteiten examinering

30 minuten extra tijd

Je krijgt de extra tijd (30 minuten) tijdens kwalificerende examens (de examens die meetellen voor je diploma). Let op: de extra tijd is enkel beschikbaar als het gaat om kwalificerende toetsen/examens met een tekst (instructiegedeelte). Dit betekent dat de extra tijd niet toegekend wordt bij toetsen die alleen bestaat uit praktijkopdrachten, of rekenopdrachten. Is er bij de praktijktoetsen of rekentoetsen sprake van bijvoorbeeld geschreven instructie, is de extra tijd wel weer voorhanden.

Grote tekst

Als je tijdens de examens geen Kurzweil gebruikt, of wil gebruiken, vergroten wij examenteksten naar 12 pt en zetten deze voor jou in het lettertype Arial.

Met gebruik van Kurzweil

Je mag Kurzweil tijdens de kwalificerende toetsen, dan wel examens ook gebruiken, maar dat mag alleen als je ook tijdens jouw opleidingen Kurzweil gebruik hebt. Met andere woorden: je moet het programma goed kennen en weten hoe het werkt, anders kost het jou tijdens jouw examen alleen maar extra tijd om uit te zoeken hoe het programma werkt. Je eigen laptop mag je tijden eens kwalificerende toets, of examen niet gebruiken. Er wordt dan door Arcus een laptop beschikbaar gesteld waarop Kurzweil geïnstalleerd is.

In aparte ruimte

Als jij voor dit arrangement gekozen hebt, maak je de onderdelen die horen bij de examinering in een aparte examenruimte samen met de andere studenten die ook voor dit arrangement gekozen hebben.

Centrale examinering met verklanking

Gedurende de opleiding neem je deel aan de Centrale examens voor taal- en rekenen. Al deze examens (rekenen en lezen en luisteren bij Nederlands) worden digitaal afgenomen. In deze examens is een apart spraakprogramma verwerkt, waarmee de teksten worden voorgelezen.

Handige sites:

http://steunpuntdyslexie.nl

Arrangement 2b: Dyscalculie (alleen voor studenten met een geldige dyscalculieverklaring)

Binnen Arcus is het arrangement Dyscalculie (faciliteiten ten behoeve van dyscalculie) onderverdeeld in een aantal onderdelen. Deze onderdelen hebben te maken met het onderwijs én met de examinering (kwalificerende toetsen dus). Mocht jij naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kun je contact opnemen met Annemarie Heinemans via 06-12504892 aheinemans@arcuscollege.nl.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Studenten met dyscalculie en een bijbehorende dyscalculieverklaring (zie ook checklist dyscalculieverklaring).

Wat biedt Arcus en hoe is dit georganiseerd?

Gezien de complexiteit van de problematiek is er voor gekozen om bij start van het schooljaar de gewenste faciliteiten te laten vastleggen in overleg met de rekencoach. In het overzicht hieronder kun je zien wie de rekencoaches zijn.

Adminstratie en Handel

Mw. H. Hermans en dhr. M. Rousseau

Techniek

Dhr. J. Schoonbrood

Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn, locatie ZAP

mw. E. Sluijsmans

Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn

Dhr. F. Stroeks

Horeca en Toerisme (incl. Educatie)

Dhr. J. Meuwissen

   

Faciliteiten onderwijs

Bij de mogelijkheden hoort in ieder geval extra rekenonderwijs. In welke categorie jij ingedeeld dient te worden, is afhankelijk van problematiek en instapniveau.

Faciliteiten examinering

Een regulier examen met extra tijd (half uur) en gebruik van de rekenkaart behoort tot de mogelijkheden evenals een aangepast rekenexamen (met aangepaste opgaven, extra tijd, rekenkaart en gebruik rekenmachine).

Consequenties aangepast rekenexamen

Het deelnemen aan een aangepast rekenexamen in plaats van het een regulier examen kan consequenties hebben voor de doorstroom naar andere opleidingen.

Handige sites

www.balansdigitaal.nl

Arrangement 2c: Ernstige reken problematiek

Het arrangement ernstige rekenproblemen  is een apart arrangement voor studenten met (ernstige )rekenproblemen, zonder dat er sprake is van dyscalculie, of waarbij er géén dycalculieverklaring voorhanden is. Mocht jij naar aanleidng van deze informatie nog vragen hebben, kun je contact opnemen met Annemarie Heinemans via 06-12504892 aheinemans@arcuscollege.nl.

Doelgroep

Studenten met ernstige rekenproblematiek, ook studenten die in het verleden een aangepast rekenexamen hebben gedaan, komen in aanmerking.

Wat biedt Arcus en hoe is dit georganiseerd?

Gezien de complexiteit van de problematiek is er voor gekozen om bij start van het schooljaar de gewenste faciliteiten te laten vastleggen in overleg met de rekencoach. In het overzicht hieronder kun je lezen wie de rekencoaches zijn.

Adminstratie en Handel

Mw. Hermans en dhr. Rousseau

Techniek

Dhr. Schoonbrood

Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn, locatie ZAP

mw. E. Sluijsmans

Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn

Dhr. Stroeks

Horeca en Toerisme incl. Educatie

Dhr. Meuwissen

 

 

Faciliteiten onderwijs

Bij de mogelijkheden hoort in ieder geval extra rekenonderwijs. In welke categorie jij ingedeeld wordt, is afhankelijk van problematiek en instapniveau.

Faciliteiten examinering

Een regulier examenbehoort tot de mogelijkheden evenals een aangepast rekenexamen (met aangepaste opgaven, extra tijd, rekenkaart en gebruik rekenmachine). Bij het reguliere examen zijn de faciliteiten die geboden worden bij het aangepast rekenexamen níet voorhanden.

Consequenties aangepast rekenexamen

Het deelnemen aan een aangepast rekenexamen in plaats van het een regulier examen kan consequenties hebben voor de doorstroom naar andere opleidingen.

Handige sites:

http://erwd.nl

Arrangement 4: Special Needs

Wat houdt het arrangement in?

Arrangement 4 is een individueel maatwerktraject. Dit houdt in dat de ondersteuning op jouw behoefte is aangepast. Het kan gaan om een stukje extra begeleiding in de klas door je mentor, of daarbuiten door een intern begeleider of ambulant begeleider. Het kan te maken hebben met leer- en of gedragsprobleem, ziekte of handicap of andere persoonlijke omstandigheden. Je hebt in elk geval individuele ondersteuning nodig om tot succes in het onderwijs te kunnen komen.

Hoe kom ik aanmerking?

Tijdens het plaatsings- en adviesgesprek geef je aan dat jij behoefte hebt aan individuele ondersteuning. Vaak zien we dat ook al aan de informatie van je vorige school. Natuurlijk kun je ook later in het jaar pas erachter komen dat je ondersteuning nodig hebt, dan geef je dit aan via je mentor.

Hoe is het georganiseerd?

Na het plaatsings- en advies gesprek, of nadat je gepraat hebt met je mentor, wordt er een zorgadviesgesprek gepland waarbij de intern begeleider van je opleiding met jou (en je ouders en eventuele begeleider) gaat kijken wat je precies nodig hebt en of we dat kunnen regelen. Hiervan wordt een rapport gemaakt. De onderwijsmanager en de examencommissie bekijken of de benodiggde zorg geboden kan worden. Dan wordt je definitief aangenomen. In het nieuwe schooljaar maakt jouw mentor met jou afspraken over wat er precies moet gebeuren. Elk jaar bekijken wij samen met jou of de faciliteiten die we jou hebben geboden voldoen of dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Wat biedt Arcus?

In het individuele maatwerk kan eigenlijk alle ondersteuning afgesproken worden: van een wekelijks gesprek met de mentor of intern begeleider tot een liftpasje als je niet trap kan lopen, van een bepaalde aanpak door docenten die bij jou goed werkt tot kluisje op ooghoogte als je niet kan staan of het gebruik van een laptop als je moeite hebt met schrijven. Alles is bespreekbaar en samen kunnen we veel regelen. Mocht Arcus de benodigde ondersteuning niet in huis hebben dan zoeken we met jou naar een andere oplossing.

Handige sites

http://www.studerenmeteenbeperking.nl

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl

http://www.mensenrechten.nl/toegelicht/passend-onderwijs

http://www.balansdigitaal.nl

Arrangement 5: Niveau 2 met extra zorg

Wat houdt het arrangement in?

Binnen het traject Niveau 2 met extra zorg is een aantal zaken anders geregeld dan bij de ‘reguliere’ niveau 2 trajecten. Het onderwijsteam van bestaat in principe uit één docent (praktijk en theorie) en één begeleider (mentor, loopbaan en BPV). Daaromheen zitten de AVO-docenten. De gemiddelde groepsgrootte is 15 studenten. Het onderwijs is zo praktijkgericht mogelijk ingericht, zo min mogelijk in de schoolbanken; theorie wordt aangeboden tijdens de praktijklessen. Er  wordt extra taal- en rekenonderwijs geboden (intensiever dan op de beroepsunits) en er is extra begeleiding, gericht op jouw situatie ennop jouw zelfstandigheid. Er wordt in alle opleidingen met een portfolio en een portfolio-examinering gewerkt.

Hoe kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking indien

- je intensieve extra taal- of rekenondersteuning nodig hebt.;
- extra begeleiding nodig is buiten het reguliere zorgaanbod;
- er extra behoefte aan structuur bestaat;
- jij behoefte aan zeer praktijkgericht onderwijs hebt.
- jij beschikt over een VMBO diploma of een niveau 1/entree-diploma en op basis van info VO, AMN en gesprek blijkt dat een reguliere niveau 2 opleiding waarschijnlijk niet haalbaar is.

Welke opleidingen zijn er?

  • Verkoper
  • Administratief medewerker
  • Kok
  • Helpende zorg en welzijn

Door wie kan jij aangemeld worden?

De plaatsingsadviseurs van de beroepsunits die bij STIP de plaatsing van studenten verzorgen verzorgen de aanmelding. Je kunt echter ook, na een heroriëntatie, aangemeld worden door de loopbaanadviseurs van STIP. Indien jij onderwijs gevolgd hebt bij de Entree-opleidingen kunnen ook de mentoren van deze opleidingen jou aanmelden.

 

 


Rollen en taken binnen de begeleidingsstructuur

Binnen Arcus is de zorg voor studenten vastgelegd in een structuur: de zorgstructuur.

Mentor (1e lijn)

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt.
Hij/zij coacht jou bij jouw leerontwikkeling en loopbaanoriëntatie en houdt toezicht op het leerproces. De mentor is ook degene die de afgesproken ondersteuning mede vorm geeft en samen met jou bewaakt.

Intern Begeleider (2e lijn)

De interne begeleider heeft specifieke know how rond het vaststellen en hanteren van psychosociale, psycho-somatische en somatische problematiek. Hij/zij adviseert en coacht mentoren en docententeams bij vragen rondom gedragsproblemen, psychosociale problematiek, problematisch verzuim, motivatieproblemen, achterblijvende prestaties, problemen vanuit de thuissituatie. In individuele situaties kan hij/zij ook jou begeleiden.

Ambulant Begeleider

De ambulant begeleiders zijn afkomstig uit het Speciaal Onderwijs en werken binnen Arcus nauw samen met de mentoren en intern begeleiders. Zij zijn expert op het gebied van: psychiatrische problematieken en problemen (ADHD, ASS, ODD, hechting etc) of van langdurige- en/of chronische ziekten en handicaps.
Zij bieden individuele begeleiding voor studenten en oplossingsgerichte coaching voor docenten, mentoren en de intern begeleiders. Ook kunnen zij ondersteunen bij het vinden van gepaste stageplekken.

3e lijn: Externe begeleiding:

Dit is begeleiding buiten Arcus, denk aan GGZ, Jeugdzorg etc. Samenwerking wordt gezocht door Intern Begeleider of mentor van Arcus indien dat wenselijk of noodzakelijk is voor jouw onderwijsproces.

 

 

 

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?