Begeleiding

Bij Arcus word je tijdens je opleiding door de mentor begeleid. De mentor bewaakt samen met jou de voortgang van je studie, is voor jou het aanspreekpunt voor alles dat met je opleiding te maken heeft.

Soms zijn er echter omstandigheden waardoor je meer begeleiding nodig hebt dan de mentor je kan bieden. Je mentor schakelt dan STIP (het Studenten Informatie Punt) van Arcus in, zodat medewerkers van deze dienst je extra ondersteuning kunnen bieden.

Of misschien ontdek je dat je bepaalde vaardigheden om je opleiding goed te kunnen volgen niet voldoende beheerst. Dan zijn er STIP-medewerkers die met je aan de slag gaan om je die vaardigheden te (laten) leren.

Ook als je helaas de opleiding zonder diploma verlaat en je bent op dat moment jonger dan 18 jaar, dan zijn we verplicht om dit te melden bij het Bureau Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente, maar loopbaanadviseurs van STIP kunnen je dan ook ondersteunen bij het zoeken van een nieuwe opleiding en/of arbeidsplaats.

 

Wat moet je doen als je extra ondersteuning / begeleiding nodig hebt?
Heb je in je vooropleiding gebruik gemaakt van extra ondersteuning (had je bijvoorbeeld een ‘rugzakje’ of extra ondersteuning omdat je dyslexie hebt)? Geef dat dan aan op je aanmeldformulier. Tijdens de intake bekijken we dan met jou en je ouders welke extra ondersteuning je tijdens je mbo-opleiding nodig hebt.

‘Passend onderwijs’  is een aantal jaren geleden ingevoerd. Dat betekent dat wij zelf gaan zorgen voor de extra ondersteuning die je nodig hebt. In de onderwijsovereenkomst die door jou en door het Arcus getekend wordt, leggen we vast welke ondersteuning je krijgt en wat je daar zelf voor moet doen.

De extra ondersteuning die Arcus (naast een goede basisbegeleiding) kan bieden is:

  • (een aantal) niveau 2 opleidingen, met een iets andere aanpak en extra begeleiding;
  • trainingen studievaardigheden, sociale vaardigheden, assertiviteit, faalangst en agressiebeheersing;
  • ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen
  • individueel maatwerk in de vorm van extra begeleiding of speciale voorzieningen als dat nodig is.

Klik hier voor verdere informatie over Passend Onderwijs.

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?