Financiering van je studie

We beschrijven hier een drietal mogelijkheden om je studiekosten (deels) te financieren.

1. Studiefinanciering

2. Reiskosten voor minderjarige MBO-studenten

3. Stichting Leergeld

 

1. STUDIEFINANCIERING

Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

Het hangt van je leeftijd en de soort opleiding af of je recht hebt op studiefinanciering.

 

Op 1 juli 2015 jonger dan 18 jaar:

Ben je op 1 juli 2015 jonger dan 18 jaar dan kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering. Wel kunnen je ouders een verhoogd kindgebonden budget via de Belastingdienst krijgen. Je ouders hoeven dat meestal niet aan te vragen. Ze krijgen meestal vanzelf bericht van de belastingdienst als ze er recht op hebben. Als ze geen bericht krijgen en je ouders denken toch recht hierop te hebben dan kan men dat ook zelf aanvragen.

Klik hier voor informatie over kindgebondenbudget.

18 jaar of ouder, MBO-BOL-opleiding (voltijd)

Dan heb je meestal recht op studiefinanciering. Deze bestaat voor het mbo uit 4 onderdelen:

 • een basisbeurs,
 • een aanvullende beurs,
 • een lening
 • en een studentenreisproduct.

De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.

Zie voor verdere informatie:

-Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  www.duo.nl  of bel 050 – 599 77 55 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur als je vragen hebt over je persoonlijke situatie. Hou je BSN-nummer bij de hand.

-Studentenreisproduct:  OV-Chipkaart

 

18 jaar of ouder, VAVO-opleiding (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs)

Vavo-studenten van 18 jaar of ouder kunnen via www.duo.nl een tegemoetkoming in de  studiekosten aanvragen. Vavo-studenten hebben daarbij geen recht op een OV-chipkaart

Zie voor verdere informatie:

-Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  www.duo.nl  of bel 050 – 599 77 55 (werkdagen van9.00 tot 17.00 uur als je vragen hebt over je persoonlijke situatie. Hou je BSN-nummer bij de hand.

 

BBL-opleiding en studiefinanciering

Bij BBL heb je geen recht op studiefinanciering. Bij een BBL-opleiding betaalt de werkgever in veel gevallen de opleidingskosten.

 

Let op!:

-Veranderen van opleiding en studiefinanciering
Het komt wel eens voor dat een student die een opleiding op niveau 3 of 4 volgt deze te zwaar vindt en wil uitstromen met een diploma op niveau 2. Als je er op tijd achter komt dat de opleiding te zwaar voor je is, dan kun je een verzoek indienen om de prestatiebeurs om te zetten in een gift. Anders wordt de prestatiebeurs die je ontvangen hebt automatisch omgezet in een lening omdat je geen diploma op niveau 3 of 4 behaalt.

-Stoppen met studeren: Tot wanneer studiefinanciering en studentenreisproduct?

 • Ga je niet verder studeren? Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de onderwijsinstelling je uitschrijft. 
  Word je op de eerste dag van de maand uitgeschreven? Dan sta je die maand niet meer ingeschreven en heb je over die maand geen recht meer op studiefinanciering.
 • Vraag bij je onderwijsinstelling na wanneer je wordt uitgeschreven en geef deze datum via Mijn DUO aan ons door. Wij zullen je studiefinanciering per die datum stopzetten.
 • Denk eraan dat je je studentenreisproduct stopzet. Doe dat uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Vanaf de eerste van deze maand mag je niet meer met je studentenreisproduct reizen.-

-Diploma behaald:       

 • Vraag bij je onderwijsinstelling naar de datum dat de examencommissie vastgesteld heeft dat je geslaagd bent. Dat wordt ook de uitschrijfdatum. Geef deze datum via Mijn DUO aan ons door. Wij zullen je studiefinanciering per die datum stopzetten.
 • Denk eraan dat je ook studentenreisproduct stopzet. Doe dat uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Vanaf de eerste van deze maand mag je niet meer met je studentenreisproduct reizen.

Voor inzage in het Financieel reglement van het Arcus College: klik hier.

 

2. REISKOSTEN VOOR MINDERJARIGE MBO-STUDENTEN

Per 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 het studentenreisproduct krijgen. Meer hierover lees je op de pagina Studentenreisproduct voor mbo'ers jonger dan 18.

3. STICHTING LEERGELD PARKSTAD

Er kunnen omstandigheden zijn dat de directe schoolkosten een probleem vormen, doordat bijvoorbeeld het inkomen van de ouders te laag is. Extra activiteiten die de school organiseert en waaraan kosten zijn verbonden kunnen de financiële zorgen nog vergroten. Er zijn weliswaar allerlei overheidsvoorzieningen, zoals de Bijzondere Bijstand. Daar waar die voorzieningen ophouden of tekort schieten kan soms de Stichting Leergeld Parkstad misschien bijdragen aan een oplossing. Deze stichting is opgericht om de ouders te helpen. Er gaat een grondig onderzoek aan de hulpverlening vooraf, maar dat gebeurt natuurlijk in goed overleg. Wie een beroep op deze stichting wil doen, kan contact opnemen met de stichting via 045-5743636.

Informatie over hoe je deze financiering kunt aanvragen, vind je hier.

Voor meer informatie over de Stichting: Klik hier.