Procedure ontheffingsonderzoek

Indien je het Voortgezet (speciaal) Onderwijs zonder diploma (of zonder overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo) verlaat, ben je in het MBO toelaatbaar tot de Entreeopleiding.

Het Arcus College wil jongeren de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Dit geldt ook voor jongeren die niet voldoen aan de toelatingseis. Indien er voor jou geen kansen meer zijn in het Voortgezet (speciaal) Onderwijs, kan het zijn dat je voor een ontheffingsonderzoek in aanmerking komt. Het Arcus College staat open, maar is wel kritisch in het toelaten van studenten die niet voldoen aan de toelatingseis.

Let op; dit is geen sluipweg om geen diploma te hoeven halen in het Voortgezet (speciaal) Onderwijs! Als je jonger bent dan 18 jaar word je in beginsel terugverwezen naar het Voortgezet (speciaal) Onderwijs; uitgangspunt is dat je eerst alles in werking stelt om alsnog een diploma van het Voortgezet (speciaal) Onderwijs te behalen.

In beginsel wordt in het ontheffingsonderzoek beoordeeld of een plaatsing op één niveau hoger dan waarvoor je toelaatbaar bent, kansrijk is. Een positief besluit (ontheffing) geldt alleen voor toelating tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld voor dat betreffende schooljaar. Je kunt slechts voor één opleiding ontheffing aanvragen.

Heb je onderwijs gevolgd aan VMBO-TL, Havo of Vwo, dan komt VAVO mogelijk voor jou in aanmerking. Klik dan hier voor de toelatingseisen. 

 

Het ontheffingsonderzoek

Het ontheffingsonderzoek bestaat in ieder geval uit:

 • Dossieronderzoek
 • Capaciteitenonderzoek (heeft een geldigheidsduur van 2 jaar)

En indien aan de orde uit:

 • Toetsen Nederlands, Engels en rekenen

Op basis hiervan wordt een besluit genomen over je aanvraag. Het kan zijn dat:

De resultaten voldoende aanleiding geven tot de volgende stap in de procedure; het ontheffingsgesprek.

OF

De resultaten zijn onvoldoende en geven geen mogelijkheid tot toelating op een hoger niveau dan waar je wettelijk gezien voor toelaatbaar bent.

Een ontheffingsgesprek vindt plaats met een plaatsingsadviseur van de opleiding van je keuze en met een medewerker van het expertisecentrum studentbegeleiding.

Er moeten voldoende aanwijzingen zijn dat de opleiding van je keuze wel degelijk haalbaar is. Er is géén recht op toelating; het ROC beslist!

Als zowel uit ontheffingsonderzoek als uit het ontheffingsgesprek een positief advies gegeven wordt, volgt toelating tot de opleiding.

In alle gevallen word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van je ontheffingsaanvraag.

Bezwaar

Mocht je niet tevreden zijn met de uitkomst van je ontheffingsaanvraag, dan kun je een klacht indienen via de website van het Arcus College. 

Toelating tot de procedure ontheffingsonderzoek:

Een ontheffingsonderzoek kun je aanvragen door hier te klikken en een mail te sturen. Maar lees eerst onderstaande informatie goed door om te weten of je in aanmerking komt. 

In de volgende situaties kun je in aanmerking komen voor een ontheffingsonderzoek:

Je bent, op 1 augustus van het jaar dat je wil starten met de opleiding, 18 jaar of ouder EN bent direct afkomstig uit het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Aanvullende voorwaarden:

 • Je hebt geen diploma behaald in het Voortgezet (speciaal) Onderwijs.
 • In het Voortgezet (speciaal) Onderwijs zijn goed onderbouwde interventies gedaan om diplomering te bevorderen.
 • Het Voortgezet (speciaal) Onderwijs ondersteunt je aanvraag en verleent medewerking aan het dossieronderzoek.
 • Je bent in staat om regulier onderwijs te volgen.

Voor het aanvragen van een ontheffing, kijk op deze pagina bij Aanmelding en dossieropbouw.

Je bent, op 1 augustus van het jaar dat je wil starten met de opleiding, 18 jaar of ouder EN bent niet direct afkomstig uit het voortgezet (speciaal) onderwijs. Mogelijk heb je enkele jaren relevante werkervaring of je bent uitkeringsgerechtigd.

Aanvullende voorwaarden:

 • Je voldoet niet aan de toelatingseis.
 • Door je (werk-)ervaring ben je ervan overtuigd dat een hoger MBO-niveau dan waarvoor je toelaatbaar bent, beter bij je past.
 • Je bent in staat om regulier onderwijs te volgen.

Voor het aanvragen van een ontheffing, kijk op deze pagina bij Aanmelding en dossieropbouw.

Je hebt een opleiding in het buitenland gevolgd en kunt geen diploma(-waardering) overleggen.

Voor het aanvragen van een ontheffing, kijk op deze pagina bij Aanmelding en dossieropbouw.

Je hebt een anderstalige achtergrond en hebt geen diploma uit het Nederlands voortgezet onderwijs.

Voor het aanvragen van een ontheffing, kijk op deze pagina bij Aanmelding en dossieropbouw.

Voor meer informatie over onze Taaltrajecten klik hier.

 

 

Je volgt al een opleiding bij Arcus College/Techniekcollege en de inschatting van het docententeam is dat een hoger MBO-niveau beter bij je past, terwijl je daar op basis van toelatingseis niet toelaatbaar voor bent.

Aanvullende criteria: 

 • Er zijn zwaarwegende redenen om een opleiding op een hoger niveau te volgen.

Voor het aanvragen van een ontheffing, kijk op deze pagina bij Aanmelding en dossieropbouw.

Je bent, op 1 augustus van het jaar dat je wil starten met de opleiding, jonger dan 18 jaar EN je hebt geen diploma behaald in het Voortgezet (speciaal) Onderwijs.

 Te doorlopen stappen:

 • Ga in gesprek met je mentor en decaan van het Voortgezet (speciaal) Onderwijs en bespreek de mogelijkheden om alsnog je diploma te behalen (het examenjaar overdoen, examen doen op een niveau lager, op een andere school voor Voortgezet (speciaal) Onderwijs je diploma halen etc.).
 • Als je mentor/decaan aangeeft dat er zwaarwegende redenen zijn waardoor er geen kansen meer voor jou zijn in het Voortgezet (speciaal) Onderwijs, dan vragen wij jouw school een 'verklaring ongediplomeerde uitstroom' in te vullen.

Voor het aanvragen van een ontheffing, kijk op deze pagina bij Aanmelding en dossieropbouw.

Vraag en antwoord:

Ik kom van het VMBO en heb mijn diploma VMBO Basis behaald. Kan ik ontheffing aanvragen voor MBO-niveau 3 of 4?

Met een VMBO Basis diploma kun je starten met een opleiding op MBO-niveau 2.

Ik heb enkele jaren relevante werkervaring. Kan ik hiermee motiveren dat ik een hoger MBO-niveau aankan?

Ja.

Aanmelding en dossieropbouw

 • Je meldt je op reguliere wijze aan bij Arcus College, voor de opleiding van je keuze.
 • Je stuurt een mail naar ontheffingsonderzoek@arcuscollege.nl waarin je aangeeft dat je in aanmerking wenst te komen voor het ontheffingsonderzoek.
 • Je aanvraag voor ontheffing dient bij voorkeur uiterlijk 1 september van het schooljaar waarin je wil starten, binnen te zijn.
 • Je ontvangt per mail een verzoek om verschillende documenten aan te leveren. Afhankelijk van de uitgangssituatie kan dat bestaan uit:
  • Een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je de opleiding wilt doen en waarom je denkt dat je geschikt bent voor deze opleiding. Je geeft ook aan waarom je ervan overtuigd bent dat je het aankan. Indien je direct afkomstig bent uit het VO beschrijf je de reden van verlaten van het VO.
  • Een ingevuld portfolio.
  • De meest recente cijferlijst/rapport van je vooropleiding.
  • Een verklaring van een vertegenwoordiger van je voorgaande school.
  • Een verklaring van je werkgever of vertegenwoordiger van de uitkerende instantie.

De aangeleverde documenten kunnen aanleiding geven voor nader contact met jou of met genoemde contactpersonen.

Er geldt een deadline van 10 werkdagen vanaf de mail met verzoek voor het aanleveren van de gevraagde documenten. Pas als het dossier compleet is ontvang je een uitnodiging voor het maken van een capaciteitenonderzoek.

Indien het dossier na het verstrijken van de deadline niet compleet is, wordt je aanmelding en aanvraag gesloten en gaan we ervan uit dat je geen interesse meer hebt in het volgen van de opleiding.

Je persoonlijke gegevens, aangeleverde documenten, testgegevens en het advies worden gedocumenteerd in ons administratiesysteem.

Bij een interne kandidaat geldt de volgende route:

 • De mentor pleegt uit naam van het docententeam overleg met een vertegenwoordiging van de ontheffingscommissie.
 • De te doorlopen stappen worden onderling afgestemd.
 • In samenspraak wordt er een advies geformuleerd.
 • Een proefplaatsing kan tot de mogelijkheden behoren.

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?