Centrale voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We hebben regelmatig overleg met alle decanen van regio Zuid om alle informatie up-to-date te houden. Dan geven we natuurlijk ook voorlichting bij Arcus. Info/aanmelden voor de voorlichting in Parkstad kan via de decaan van jouw school. 

Centrale Voorlichting 2017

Dinsdag 10 oktober.