Toelatingsbeleid

Uitgangspunten: 

 • Iedere student is welkom bij onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passend opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over de wettelijke doorstroomregeling? Klik hier.

Wat moet je weten over de intake en plaatsing?

Arcus start na de open dag met de intake. Na aanmelding voor een opleiding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Bij een aantal opleidingen ontvang je eerst een uitnodiging voor een onderzoek, de talentscan, en vervolgens voor een gesprek met een plaatsingsadviseur.

De talentscan

De talentscan wordt ingezet enerzijds om te bekijken of er een goede match is tussen wens en haalbaarheid, anderzijds om richting te kunnen geven aan de begeleiding vanaf het begin van het schooljaar. Arcus zet de talentscan in:

 • bij alle studenten die instromen in BOL niveau 2;
 • bij studenten afkomstig van de kaderberoepsgerichte leerweg VMBO die willen doorstromen naar een opleiding op BOL niveau 4;
 • bij een beperkt aantal opleidingen waar sprake is van relatief veel voortijdige uitval en switch.

Is er sprake van een goede match tussen wens en haalbaarheid dan word je ingeschreven voor de opleiding. Twijfel jij of Arcus, dan kan de loopbaanadviseur worden ingeschakeld. Je wordt dan begeleid naar de best passende opleiding. Kies je voor de opleiding van jouw eerste keuze, dan respecteren we dat en schrijven je voor die opleiding in, met tips voor de begeleiding.

Opleidingen die de Talentscan inzetten bij de intake

Opleidingen met Talentscan

Crebo

 

Voor wie

 

Alle opleidingen BOL niveau 2

 

voor instromers

 

Alle opleidingen BOL niveau 4

 

voor studenten met VMBO Kader

 

Chauffeur wegvervoer BBL niveau 2

25364

voor instromers

Operator B BOL niveau 3

25338

voor studenten met VMBO Kader

 

Verkoopspecialist BOL niveau 3

25155

voor studenten afkomstig van een niet verwante VMBO opleiding

Applicatie- en mediaontwikkelaar BOL niveau 4

25187

voor instromers

Facilitaire leidinggevende
BOL niveau 4

25175

voor instromers

Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3

25409

 

voor instromers

Particulier beveiliger
BOL niveau 2

25407

voor instromers

Manager / ondernemer Horeca BOL niveau 4

25184

voor instromers

Leidinggevende Leisure en Hospitality BOL niveau 4

25351

 

voor instromers

Leidinggevende Travel en Hospitality BOL niveau 4

25352

 

voor instromers

Zelfstandig medewerker Leisure en Hospitality BOL niveau 3

25353

niet verwante doorstromers van niveau 2

Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality BOL niveau 3

25354

niet verwante doorstromers van niveau 2

Muzikant

BOL niveau 4

25497

voor instromers

Acteur

BOL niveau 4

25472

voor instromers

Audiovisueel specialist

BOL niveau 4

25194

voor instromers

Fotograaf

BOL niveau 4

25195

voor instromers

Podium- en evenemententechnicus

BOL niveau 4 geluid / licht

25204

25205

voor instromers

Medewerker evenementenorganisatie

BOL niveau 4

25147

voor instromers

 

Opleidingen met aanvullende eisen en/of numerus fixus

Vijftien opleidingen van Arcus hebben een specifieke intakeprocedure. Dat zijn de opleidingen met aanvullende eisen én een numerus fixus (5), de opleidingen met aanvullende eisen (2), en de opleidingen met een numerus fixus (8). 

1. Opleidingen met aanvullende eisen én numerus fixus

 

Opleidingen met aanvullende eisen en een beperkt aantal plaatsen 2018/2019 Aanvullende eisen Numerus fixus Intakeprocedure Bepalend voor volgorde aanname

Muzikant

BOL niveau 4

technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg 18 (samen met acteur max 30). aanmelding compleet – onderzoek (talentscan) - auditie - aannamegesprek datum auditie

Acteur

BOL niveau 4

technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg 18 (samen met Muzikant max 30). aanmelding compleet – onderzoek (talentscan) - auditie - aannamegesprek datum auditie

Audiovisueel

specialist

BOL niveau 4

creatieve en artistieke aanleg 24 aanmelding compleet – onderzoek (talentscan) - creatieve opdracht - aannamegesprek datum creatieve opdracht

Fotograaf

BOL niveau 4

creatieve en artistieke aanleg 10 aanmelding compleet – onderzoek (talentscan) - creatieve opdracht - aannamegesprek datum creative opdracht

Mediavormgever

BOL niveau 4

1. met vmbo

kader

---------------------

2. met vmbo

G/T

creatieve en artistieke aanleg 48

aanmelding compleet – onderzoek (talentscan) - schoolopdracht – thuisopdracht; aannamegesprek met gemaakte thuisopdracht en portfolio
 

-------------------------------- aanmelding compleet - schoolopdracht - thuisopdracht; aannamegesprek met gemaakte thuisopdracht en portfolio

datum schoolopdracht

 

 

 

2. Opleidingen met aanvullende eisen:

Opleidingen met aanvullende eisen 2019-2020

Aanvullende eisen

Intakeprocedure

Opmerking

Chauffeur wegvervoer BBL niveau 2

 

fysieke geschiktheid

(medische keuring)

 1. aanmelding bij Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en bij Arcus
 2. sollicitatiegesprek
 3. onderzoek (talentscan) 
 4. plaatsingsadviesgesprek
 5. medische keuring voor behalen van rijbewijs C en CE
 6. gezondheidsverklaring van Arboarts bij twijfel over de gezondheid

    

opleiding in samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en Arcus, voor studenten vanaf 16 jaar (die in januari van het eerste leerjaar 17 worden) tot 21 jaar.

 

Chauffeur openbaar vervoer BBL niveau 2

 

fysieke geschiktheid

(medische keuring)

 1. aanmelding bij de aanbieder openbaar vervoer
 2. medische keuring
 3. assessment/ psychologisch onderzoek
 4. gesprek met leidinggevende en HR functionaris
 5. rijonderzoek
 6. plaatsingsadviesgesprek

           

opleiding in samenwerking met de aanbieder openbaar vervoer. Informatie wordt op de site geplaatst zodra de opleiding mogelijk is.

 

3. Opleidingen met een numerus fixus:

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen 2019-2020

 

Numerus fixus

Intakeprocedure

Bepalend voor volgorde aanname

Podium- en evenemententechnicus

Geluidtechnicus

Lichttechnicus

BOL niveau 4

 

24

 1. aanmelding compleet 
 2. onderzoek (talentscan)
 3. plaatsingsadviesgesprek     

datum plaatsingsadviesgesprek

Medewerker Evenementenorganisatie

BOL niveau 4

 

24

 1. aanmelding compleet
 2. onderzoek (talentscan) 
 3. plaatsingsadviesgesprek

datum plaatsingsadviesgesprek

Medewerker ICT

BOL niveau 2

20

 1. aanmelding compleet
 2. onderzoek (talentscan)
 3. plaatsingsadviesgesprek

 

datum plaatsingsadviesgesprek

 

Signspecialist
BOL niveau 4

 

‚Äč

 

48 (samen met allround
signmaker en medewerker sign)

 

Met vmbo kader:

 1. aanmelding compleet
 2. onderzoek (talentscan)
 3. schoolopdracht
 4. thuisopdracht
 5. plaatsingsadviesgesprek met gemaakte thuisopdracht en portfolio

Met vmbo G/T

 1. aanmelding compleet
 2. schoolopdracht
 3. thuisopdracht
 4. plaatsingsadviesgesprek met gemaakte thuisopdracht en portfolio

 

datum schoolopdracht

Allround signmaker

BOL niveau 3

 

48 (samen met signspecialist en medewerker sign)

 1. aanmelding compleet
 2. schoolopdracht
 3. thuisopdracht
 4. plaatsingsadviesgesprek met gemaakte thuisopdracht en portfolio

 

datum schoolopdracht

Medewerker sign

BOL niveau 2

48 (samen met signspecialist en allround signmaker)

 1. aanmelding compleet
 2. schoolopdracht
 3. plaatsingsadviesgesprek

 

datum schoolopdracht

Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie

BOL niveau 3

 

40

 1. aanmelding compleet
 2. onderzoek (talentscan)
 3. sport- en groepsdynamische dag 
 4. plaatsingsadviesgesprek
 5. VOG

datum plaatsingsadviesgesprek; Let op: zonder VOG geen inschrijving

 

Particulier beveiliger

BOL niveau 2

 

60

(max. 12 16/17jarigen)

 1. aanmelding compleet
 2. onderzoek (talentscan)
 3. plaatsingsadviesgesprek
 4. VOG

datum plaatsingsadviesgesprek;

Let op: zonder VOG geen inschrijving

 

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?