Voor heel Nederland hetzelfde keuzedeel Politie

De afgelopen 2 jaar hebben vertegenwoordigers van de deelnemende ROC’s, van de Politieacademie, van de Nationale Politie en van de MBO Raad gewerkt aan de ontwikkeling van het keuzedeel Politie, dat komend schooljaar op de 12 ROC’s op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Studenten, die dit keuzedeel behalen en door de strenge selectie van de Politieacademie komen, krijgen hiermee een jaar verkorting op de driejarige opleiding aan de Politieacademie. Het is uniek binnen het MBO onderwijs dat op 12 plaatsen in Nederland precies hetzelfde onderwijs gegeven wordt.

Roadshow
In de maand juni is landelijk portefeuillehouder HTV-P, Ruud Lauffer, door heel Nederland gereisd. Op 5 ROC-locaties ( Leeuwarden, Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag en Den Bosch) heeft hij samen met de projectleider van de Nationale Politie; Patrick Vayssier en de projectleider van de Politieacademie; Jean Paul Jager, voorlichting gegeven over het ontwikkelde keuzedeel voor de opleiding. De belangstelling en de betrokkenheid gedurende de bezoeken was groot. Ook ontstonden er levendige discussies over onder meer het curriculum, de aanstellingsprocedure en de opsporingsbevoegdheid van de studenten.

Dat er nu een keuzedeel is voor alle deelnemende ROC’s is heel bijzonder. Als opleider van Handhaving, Veiligheid en Toezicht-Politie is Arcus daar in ieder geval bijzonder trots op!
 

Een bezoek meer dan waard!
Vormgevers van de toekomst- Expo Ligne van 19 t/m 27 januari
Let op: Arcus studenten collecteren niet aan de deur
Samen opleiden Beroepsonderwijs Limburg
Multidisciplinair kunstproject met studenten van Arcus
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Vormgevers van de toekomst expo
Opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn BBL
Van idee naar werkelijkheid