Stop afname studentenaantallen

In oktober van het schooljaar 2016/2017 zag Arcus de studentenaantallen dalen. Daar komt nu verandering in. Vanaf begin 2017 zijn stappen gezet om te komen tot een hernieuwde organisatie met als belangrijkste speerpunt de kwaliteit van het onderwijs. De eerste resultaten hiervan zijn in-en extern zichtbaar aan het worden. Een van die resultaten is een stop op de verdere afname in studentenaantallen. Dit laten de eerste cijfers in de oktobertelling voor het schooljaar 2017/2018 zien.

Onderwijs centraal
Arcus wil niet langer alleen maar kijken naar hoe ze de instroom kan vergroten als gevolg van de vergrijzing in de regio. Arcus wil studenten vasthouden tot ze een diploma hebben en hun entree op de arbeidsmarkt in de regio maken. “Zuid Limburg is een prachtige regio om te wonen en te werken en het is belangrijk dat we vakmensen in onze regio houden”, vertelt voorzitter College van Bestuur Karel van Rosmalen. “Vanaf het schooljaar 2017/2018 gaan we onze hernieuwde weg verder vervolgen en een andere koers varen om de eerste positieve resultaten vast te houden en te vergroten. Een koers waarin het onderwijs nog centraler komt te staan.” 

Onderwijsinstelling met hart voor student en regio
“We zijn trots op het eerste resultaat, dat de medewerkers van Arcus het afgelopen jaar hebben behaald met hun inzet. Er zijn echter nog de nodige bergen te beklimmen om te groeien naar een onderwijsinstelling met hart voor de student en regio en een hernieuwde organisatiestructuur, die staat als een huis. Dit is heel goed mogelijk, zeker nu het weer beter gaat met de regio Zuid-Limburg. Hier moeten we ook als onderwijsinstelling meer van gaan profiteren. De werkgelegenheid trekt aan in alle sectoren en de economie heeft een enorme opleving. Het is belangrijk dat we ieders talent benutten. Het is nu nog belangrijker dan ooit om onze studenten aan een waardevol diploma te helpen, een uitdaging die Arcus al heeft opgepakt en waar we de komende tijd de vruchten van kunnen plukken. We maken gebruik van deze opleving en de regio moet ervan profiteren. Arcus is de opleider, die zorgt dat we samen met belangrijke partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de juiste vakmensen kunnen afleveren.”

Een bezoek meer dan waard!
Vormgevers van de toekomst- Expo Ligne van 19 t/m 27 januari
Let op: Arcus studenten collecteren niet aan de deur
Samen opleiden Beroepsonderwijs Limburg
Multidisciplinair kunstproject met studenten van Arcus
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Vormgevers van de toekomst expo
Opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn BBL
Van idee naar werkelijkheid