Samen opleiden Beroepsonderwijs Limburg

Arcus College, CITAVERDE College, Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen en Fontys Hogescholen hebben besloten om nauw samen te gaan werken bij het opleiden van nieuwe en het professionaliseren van zittende docenten. Ze hebben zich daarvoor verenigd in het samenwerkingsverband SOBOL: Samen Opleiden Beroepsonderwijs Limburg.

Door vergrijzing gaan de komende jaren veel Limburgse MBO-docenten uitstromen omdat ze gebruik gaan maken van hun pensioen. Hierdoor ontstaat een vervangingsvraag. Om uitstekend beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden zijn er nieuwe goed opgeleide en enthousiaste docenten nodig. Daarnaast gaan de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen supersnel. Dit vraagt van onze huidige medewerkers dat zij zich meer dan ooit voortdurend blijven ontwikkelen.

Een intensievere samenwerking tussen MBO-scholen en lerarenopleidingen kan helpen bij bovenstaande uitdagingen. In het MBO bestaan al enkele samenwerkingsverbanden in de vorm van opleidingsscholen. Gebaseerd op een gezamenlijke visie leidt een opleidingsschool aankomende docenten voor een groot deel in de praktijk van een MBO-school op. Studenten op de lerarenopleidingen en zij-instromers worden daardoor beter voorbereid op lesgeven in het MBO.

We hebben de gezamenlijke ambitie om een kwalitatieve en kwantitatieve impuls te geven aan goed MBO-onderwijs in de provincie Limburg. Als samenwerkende partijen zijn we van mening dat we succesvoller zijn als we samenwerken om de uitval van startende docenten in het MBO te verminderen, de instroom van nieuwe docenten in het MBO te verbeteren en docenten beter toe te rusten voor een baan in het MBO. Dit doen we als samenwerkende partijen niet alleen , maar samen met andere partners in de provincie zoals overheden en het werkveld.

SOBOL wordt financieel mede ondersteund door een subsidie van de Provincie Limburg in het kader van de Educatieve Agenda Limburg.

Austausch Mobilität Arbeit in Kerkrade
Werkgevers tevreden over afgestudeerde mbo'ers!
Mis de uitzending niet- vanavond te zien-restaurant de Apotheek
De wereld van de gebouwde omgeving
Studenten kappen nemen deel aan de feel good dag!
Gouden blad aan de muur
Afgelopen woensdag was het voor het eerst mogelijk om te stemmen bij Arcus.
‘Niet alleen roepen dat we zo bourgondisch zijn’
Een podium voor Arcus tijdens Skills Heroes Finale in Zwolle