Persbericht | VOORdeel & VERVOLG start met pilot praktijkleren met praktijkverklaring

Op 4 februari j.l gingen twaalf regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en organisaties voor werk en inkomen van start met de pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo.

De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat (vooralsnog) niet haalbaar lijkt. Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW startte SBB eind 2018 in nauwe samenwerking met de Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) met de voorbereiding van regionale samenwerkingsverbanden op deelname aan de pilots. 

Animo
De animo onder de samenwerkingsverbanden bleek groot. De Programmaraad en SBB adviseerden de ministeries van OCW en SZW om alle aanvragen te honoreren en op 4 februari ontvingen de samenwerkingsverbanden positief bericht. Deze samenwerkingsverbanden bevinden zich binnen 12 verschillende arbeidsmarktregio’s in het land. 

Zuid-Limburg
Binnen de regio Zuid-Limburg zal het samenwerkingsverband VOORdeel & VERVOLG vorm geven aan de uitwerking van deze pilot. VOORdeel & VERVOLG zorgt voor optimale ontwikkeling van Zuid-Limburgs arbeidspotentieel door de krachtenbundeling van ondernemers, onderwijs en overheid. Duurzame inzetbaarheid is het doel. Met uitsluitend positieve gevolgen: voor medewerker, werkgever én samenleving.

Door VOORdeel & VERVOLG kan gebruik worden gemaakt van de bestaande samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Partijen die nog niet aangesloten zijn bij VOORdeel & VERVOLG kunnen zich alsnog aanmelden om te kunnen participeren binnen deze pilot. 

Meer weten of deelnemen?
Wilt u meer informatie over de pilot? Bent u geïnteresseerd en wilt u aanwezig zijn op de informatiebijeenkomst? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt van VOORdeel & VERVOLG door een mail te sturen naar:  voordeelvervolg@arcuscollege.nl

Jeanette Oostijen lid college van bestuur VISTA college
Stelselonderzoek Onderwijsinspectie
Skills The Finals: drie medailles voor Arcus studenten!
Arcus en Leeuwenborgh worden VISTA college
CIOS Dans Sittard | 29 maart dansdemo ‘Feelings’
Opening WijkLeerbedrijf
Arcus Taalambassadeur Geoffrey Rochati uitgeroepen tot één van de bijzondere burgers van Heerlen
Keuzegids MBO 2019: sprong vooruit voor Arcus en mooie resultaten voor Leeuwenborgh.
Instemming fusie Leeuwenborgh en Arcus

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?