Karel van Rosmalen nieuwe ad-interim Arcus College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Arcus College heeft Karel van Rosmalen benoemd tot voorzitter a.i. van het College van Bestuur. Karel van Rosmalen volgt hiermee per 1 september 2017 interim voorzitter Nico de Vrede op.

Karel van Rosmalen is geen onbekende in ROC land. Zo was hij jaren lang voorzitter College van Bestuur van ROC van Twente. De laatste tien jaar was hij voorzitter College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Onder zijn leiding vond er een cultuurverandering plaats, evenals een structuurverandering in de interne organisatie. Daarmee gepaard gaande een verdergaande verbetering van de onderwijskwaliteit en ondersteunende systemen. Ook samenwerkingsverbanden, waaronder die met de Open Universiteit en Universiteit Maastricht werden onder zijn leiding geïntensiveerd.

Grote verandering
Jos Schneiders, voorzitter Raad van Toezicht: “Arcus staat aan het begin van een grote verandering. We willen naar hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit op datgene waar de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs om vraagt. Dit vraagt om een bestuurder, met kennis en ervaring in het beroepsonderwijs en ook op het gebied van organisatieveranderingen en intensivering van samenwerkingsverbanden. Karel heeft hierin een bewezen staat van dienst. Met Nico de Vrede zijn de eerste stappen gezet, nu is het tijd om op de ingeslagen weg voortvarend verder te gaan. Met de achtergrond van Karel van Rosmalen hebben we als Raad van Toezicht het volste vertrouwen, de periode van grote transitie voor Arcus College succesvol door te pakken.”

Karel van Rosmalen: “De ambities en uitdagingen die Arcus zich de komende periode ten doel heeft gesteld, inspireerden me om deze stap te zetten. Met mijn jarenlange kennis en ervaring hoop ik mensen te kunnen motiveren en bewegen om samen de gewenste koers te gaan varen. Ik kijk er naar uit om per 1 september 2017 bij Arcus, als voorzitter College van Bestuur aan de slag te kunnen.”

 

Een bezoek meer dan waard!
Vormgevers van de toekomst- Expo Ligne van 19 t/m 27 januari
Let op: Arcus studenten collecteren niet aan de deur
Samen opleiden Beroepsonderwijs Limburg
Multidisciplinair kunstproject met studenten van Arcus
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Vormgevers van de toekomst expo
Opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn BBL
Van idee naar werkelijkheid