Het College van Gedeputeerde Staten steunen initiatief Fusie ROC’s

Gedeputeerde Onderwijs, Hans Teunissen, heeft woensdag 13 juni het manifest van ROC Arcus en ROC Leeuwenborgh ondertekend. Met de ondertekening van het manifest ondersteunen Gedeputeerde Staten de fusieaanvraag bij de Minister van OCW.
Innovatie

Karel van Rosmalen, voorzitter college van bestuur van Arcus, vult aan: “We willen dat 1 plus 1 meer dan 2 wordt en we willen nog meer toegevoegde waarde bieden voor de regio. Een fusie geeft ons de mogelijkheden om forse aanvullende innovatieprogramma’s te starten. Deze bouwen voort op de bestaande kwaliteitsprogramma’s van Arcus en Leeuwenborgh, maar ook op de Techniek Opleidingen Zuid-Limburg, Brightlands en topopleidingen Zorg.  Dit door innovatiemiddelen samen te voegen en ondersteunende diensten in elkaar te schuiven. Zo creëren we structureel ruimte voor innovatie!”

Kansen pakken en uitdagingen aangaan
Jos Kusters, voorzitter college van bestuur van Leeuwenborgh vertelt: “De ondertekening van het manifest door GS is voor ons heel belangrijk. Alleen door intensievere samenwerking zijn we in staat kansen te pakken en uitdagingen aan te gaan. Voor een passend antwoord op de sociaal maatschappelijke en economische vraagstukken, waar we mee te maken krijgen, is een intensieve relatie met zowel het voorbereidend- en vervolgonderwijs, met gemeenten en provincie, met bedrijven en instellingen nodig.

”De besturen van de ROC’s zien een fusie als de meest efficiënte en effectieve vorm om de samenwerking tussen beide ROC’s vorm te geven. Jos Kusters: “Zo kunnen we in de regio een breed en modern opleidingsaanbod voor een grote diversiteit aan doelgroepen en op meerdere locaties blijven aanbieden. Met één ROC kunnen we de gevolgen van krimp beter opvangen, zonder dat de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering in gevaar komt. Schaalgrootte geeft ons de mogelijkheid een breder portfolio te ontwikkelen, één heldere strategische lijn te volgen, één aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in te richten, gezamenlijk te professionaliseren, digitalisering een impuls te geven en één agenda voor onderzoek en kennisdeling uit te voeren.”

Toekomstbestendig beroepsonderwijs

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Limburg is gebaat bij een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig beroepsonderwijs. We kunnen daarom de uitgangspunten van deze fusie van harte onderstrepen. Een breed en innovatief opleidingsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen, zowel jongeren, volwassenen, werkenden als werkzoekenden, afgestemd op de regionale arbeidsmarkt vinden we heel belangrijk. Daarnaast zijn we voorstander van goede samenwerking in de keten van PO-VO-MBO-HBO.”

Jeanette Oostijen lid college van bestuur VISTA college
Stelselonderzoek Onderwijsinspectie
Skills The Finals: drie medailles voor Arcus studenten!
Arcus en Leeuwenborgh worden VISTA college
Persbericht | VOORdeel & VERVOLG start met pilot praktijkleren met praktijkverklaring
CIOS Dans Sittard | 29 maart dansdemo ‘Feelings’
Opening WijkLeerbedrijf
Arcus Taalambassadeur Geoffrey Rochati uitgeroepen tot één van de bijzondere burgers van Heerlen
Keuzegids MBO 2019: sprong vooruit voor Arcus en mooie resultaten voor Leeuwenborgh.

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?