Groot aantal instanties ondertekent convenant Veiligheid in en om Scholen

Organisaties uit onderwijs, overheid en andere veiligheidspartners hebben donderdag 1 maart het convenant Veiligheid in en om Scholen (VIOS) Parkstad getekend in Hub in Kerkrade. Met dit convenant gaan de partijen samenwerkingsafspraken aan met betrekking tot de veiligheid in en rondom scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Kerkrade. Bij de ondertekening van het convenant waren bestuurders van de samenwerkende organisaties en de leden van de werkgroep VIOS aanwezig. Ook enkele opleidingsinstellingen uit Sittard ondertekenden het convenant.

VIOS

Het convenant is erop gericht dat zowel leerlingen en personeel als bezoekers (zoals ouders) van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. Het convenant geeft daartoe handvatten over de eigen rol en het aandeel van de school, maar ook om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en andere veiligheidspartners.

 

VIOS richt zich op thema’s die zowel landelijk als lokaal spelen. Convenantpartners wisselen informatie en ervaringen uit over uiteenlopende thema’s zoals pesten, loverboys en drugs, maar ook over de gezonde school en het vergroten van assertiviteit en weerbaarheid. “Door de samenwerking kunnen we beter op situaties inspringen en kunnen thema’s bespreekbaar en wellicht voorkomen worden. Niet alleen scholieren, maar ook docenten en bezoekers moeten zich veilig voelen binnen scholen. Het convenant VIOS draagt daar aan bij”, aldus de Kerkraadse wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) namens de convenantpartners.

 

Partners

De partners die het convenant VIOS Parkstad ondertekend hebben zijn:

 

Stichting LVO Parkstad, SVO PL, Citaverde College, INNOVO, ROC Arcus College, Stichting Alterius (De Buitenhof), Movare, Stichting IBPL (IBS El Wahda, Stichting Pallas (Vrije School Helianthus), Stichting Vitus Zuid (Mgr. Hanssenschool), Gereformeerde basisschool Benjamin, de Nieuwste Pabo, Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard, de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Brunssum, politie, Openbaar Ministerie, GGD Zuid-Limburg, Halt Limburg en Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad.

Austausch Mobilität Arbeit in Kerkrade
Werkgevers tevreden over afgestudeerde mbo'ers!
Mis de uitzending niet- vanavond te zien-restaurant de Apotheek
De wereld van de gebouwde omgeving
Studenten kappen nemen deel aan de feel good dag!
Gouden blad aan de muur
Afgelopen woensdag was het voor het eerst mogelijk om te stemmen bij Arcus.
‘Niet alleen roepen dat we zo bourgondisch zijn’
Een podium voor Arcus tijdens Skills Heroes Finale in Zwolle