Brede steun fusie Arcus en Leeuwenborgh

Na een zorgvuldig en constructieve voorbereiding is de aanvraag tot fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh verstuurd naar het ministerie van OCW. Gedurende het proces bleek er veel draagvlak en steun voor de fusie te zijn. De uitspraak van de Minister wordt in oktober verwacht. 


Vanuit de eigen organisaties is er veel steun voor de beoogde fusie. De Ondernemingsraden en Studentenraden stemden in en ook de Raden van Toezicht keurden de aanvraag goed. 
Ook vanuit de regio is er steun. In juni is gesproken met collega onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Daar bleek veel animo om gezamenlijk op te trekken bij de zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen voor de vraagstukken op de regionale arbeidsmarkt en het vormgeven van de onderwijsvernieuwing. De steun uit zich ook in het aantal ondertekende manifesten. Vorige maand beet de Provincie het spits af en inmiddels ondertekenden ruim 150 relaties het manifest. 

Het College van Bestuur is verheugd met al deze steun. “Met de fusie kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs ook naar de toekomst garanderen. Het gaat ons niet om groter worden, maar om een veelzijdig en passend aanbod in de regio te behouden en te ontwikkelen. Dus juist om kleinschaligheid en maatwerk mogelijk te maken. De regio kent immers grote opgaven en als we daar onze verantwoordelijkheid in willen nemen, moeten we versterken en de handen ineenslaan. Docenten zijn al bezig met het onderwijs aan te passen aan wat de toekomst van onze leerlingen en studenten vraagt. En aan de ontwikkeling in de regio om iedereen - samen met onze economische en maatschappelijke partners - kansen op een mooie toekomst te kunnen geven.”

Instemming fusie Leeuwenborgh en Arcus
Leerlingen LVO kunnen starten met mbo-opleiding
Informatiegids 2018/2019
Vacature- Lid College van Bestuur Arcuscollege / Leeuwenborgh – Zuid-Limburg
Bezoek Xonar pleegzorg
Arcus leidt tandartsassistenten op met 3D-techniek
Het College van Gedeputeerde Staten steunen initiatief Fusie ROC’s
Arcus en Leeuwenborgh knippen samen
Arcus studenten erg tevreden

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?