28 november Brainstormsessie voor zorg en welzijnsinstellingen!

Het tekort aan gekwalificeerd en enthousiast personeel in de zorg neemt grote vormen aan. Vaak is dit niet het gevolg van een gebrek aan geld: de mensen zijn er gewoonweg niet. En de toekomst voorspelt wat dit betreft weinig goeds. Zeker in de regio Zuid-Limburg zullen de tekorten als gevolg van vergrijzing en ontgroening de komende jaren toenemen. 

 

Kijkend naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zien wij met name mogelijkheden naar niveau 2/+ (helpende) en naar niveau 3 (verzorgende IG). Graag zouden wij met u hierover van gedachten willen wisselen; Op dinsdag 28 november organiseren wij, het UWV, Arcus  en Calibris Advies een brainstormsessie over deze vragen. Interesse? Laat het ons weten:istotijn@arcuscollege.nl

Een bezoek meer dan waard!
Vormgevers van de toekomst- Expo Ligne van 19 t/m 27 januari
Let op: Arcus studenten collecteren niet aan de deur
Samen opleiden Beroepsonderwijs Limburg
Multidisciplinair kunstproject met studenten van Arcus
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Vormgevers van de toekomst expo
Opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn BBL
Van idee naar werkelijkheid