Actueel

Instemming fusie Leeuwenborgh en Arcus

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft ingestemd met een fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh. De minister heeft hiermee het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO opgevolgd.  Volgens de commissie hebben de plannen brede steun en voldoen ze aan alle vereisten om de het samengaan van Leeuwenborgh en Arcus tot een succes te maken.
Lees meer >

Leerlingen LVO kunnen starten met mbo-opleiding

Leerlingen van het LVO die hun diploma nog niet hebben behaald, kunnen toch starten met hun Mbo-opleiding aan ROC Leeuwenborgh, Arcus College, Citaverde College, Gilde Opleidingen, Summa College, Sint Lucas en De Rooi Pannen. Dat laten de Mbo-instellingen weten in een brief aan ongeveer 300 aanstaande studenten die zich hebben ingeschreven voor een Mbo opleiding.    
Lees meer >

Brede steun fusie Arcus en Leeuwenborgh

Na een zorgvuldig en constructieve voorbereiding is de aanvraag tot fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh verstuurd naar het ministerie van OCW. Gedurende het proces bleek er veel draagvlak en steun voor de fusie te zijn. De uitspraak van de Minister wordt in oktober verwacht. 
Lees meer >

Informatiegids 2018/2019

Wil jij alles weten over Arcus? Klik dan hier om naar de infogids 2018/2019 te gaan. Klik hier.
Lees meer >

Vacature- Lid College van Bestuur Arcuscollege / Leeuwenborgh – Zuid-Limburg

Het Fusiecollege (werktitel) is het Zuid-Limburgse Regionaal Opleidingencentrum, dat per fusiedatum ontstaat uit de fusie van Leeuwenborgh Opleidingen en het Arcus College als de formele goedkeuring door de Minister wordt gegeven. 
Lees meer >

Bezoek Xonar pleegzorg

De eerstejaars studenten ICT hebben in het teken van burgerschap: relaties en seksualiteit meer inzicht gekregen in de verschillende soorten relaties die mogelijk zijn tussen mensen. Om verder te kijken dan de traditionele familierelaties is Xonar pleegzorg langsgekomen om de studenten kennis te laten maken met de (tijdelijke) opvang van kinderen.  
Lees meer >

Arcus leidt tandartsassistenten op met 3D-techniek

Als eerste in Nederland heeft Arcus 3D-scanning en digitalisering integraal opgenomen in haar opleiding tot tandartsenassistenten.
Lees meer >

Het College van Gedeputeerde Staten steunen initiatief Fusie ROC’s

Gedeputeerde Onderwijs, Hans Teunissen, heeft woensdag 13 juni het manifest van ROC Arcus en ROC Leeuwenborgh ondertekend. Met de ondertekening van het manifest ondersteunen Gedeputeerde Staten de fusieaanvraag bij de Minister van OCW. Innovatie Karel van Rosmalen, voorzitter college van bestuur van Arcus, vult aan: “We willen dat 1 plus 1 meer dan 2 wordt en we willen nog meer toegevoegde waarde bieden voor de regio. Een fusie geeft ons de mogelijkheden om forse aanvullende innovatieprogramma’s te starten. Deze bouwen voort op de bestaande kwaliteitsprogramma’s van Arcus en Leeuwenborgh, maar ook op de Techniek Opleidingen Zuid-Limburg, Brightlands en topopleidingen Zorg.  Dit door innovatiemiddelen samen te voegen en ondersteunende diensten in elkaar te schuiven. Zo creëren we structureel ruimte voor innovatie!”
Lees meer >

Arcus en Leeuwenborgh knippen samen

De opleiding kappen van Arcus gaat de praktijkexamens bij Leeuwenborgh kappen afnemen en andersom! Een intensivere samenwerking dus. In de maand juni wisselen collega’s elkaar af om de praktijkexamens te kunnen afnemen. Een mooi initiatief waar de collega’s van Arcus en Leeuwenborgh heel veel zin in hebben.
Lees meer >

Arcus studenten erg tevreden

De resultaten van de JOB-monitor 2018 zijn bekend. Het is de enquête onder studenten waarbij ze Arcus als onderwijsinstelling op verschillende onderdelen kunnen beoordelen. In totaal werkten ruim 3200 Arcus studenten mee aan het onderzoek. Ze gaven hun opleiding ruim een dikke zeven! Daarmee scoren we hoger dan de benchmark als het gaat om de tevredenheid over hun opleiding. Ook bij het Techniekcollege is een enquête gehouden. Hier scoort de tevredenheid over hun opleiding eveneens een dikke zeven.
Lees meer >

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?