Gezonde schoolkantine

Een 'chille' schoolkantine

Het Arcus college heeft net zoals in de voorgaande jaren de Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum verdiend! Hiermee laten we zien dat onze schoolkantines gezond zijn ingericht. 

Onze huiscateraar, MEES catering heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS.

Criteria
Om een Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente of fruit aan en bestaat minstens zestig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van het drinken van water. Wij hebben deze aanpak in het beleid verankerd. 

Verleidingen weerstaan
Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt om zelfcontrole. En dat kunnen zij niet altijd opbrengen. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Verder heeft de cateraar een nieuw prijsbeleid gehanteerd, daarin wordt er getracht om de gezondere producten met minder  marge aan te bieden dan de ongezonde producten.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?