Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Zelfstandig werkend kokKeuken

Crebo code
25182
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Horeca
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als zelfstandig werkend kok werk je in de horeca. Je staat in de keuken bij bijvoorbeeld hotel/restaurants, eetcafés of cateringbedrijven. Je plant de beoogde werkzaamheden van die dag. Vervolgens voer je ze zelf uit, waarbij je meestal wordt geholpen door collega’s of hulpkrachten. Voor je gaat koken heb je de juiste ingrediënten nodig. Jij gaat over de bevoorrading van de keuken. Daarbij check je of de ontvangen producten wel de vereiste kwaliteit hebben. Een belangrijk deel van je werk bestaat natuurlijk uit het bereiden van gerechten. Die moeten van goede kwaliteit zijn. Het is ook van groot belang dat je in het oog houdt wat de wensen en verwachtingen van de gasten zijn. Het kan dan ook zijn dat je een recept aanpast vanwege een op- of aanmerking van een gast of dat je nieuwe recepten maakt. Wat de zelfstandig werkend kok onderscheidt van de ‘gewone’ kok is dat hij meedenkt bij het uitbreiden of verbeteren van de menukaart en dat hij helpt bij het verbeteren van de efficiëntie en de kostenbeheersing. Je beoordeelt verder je eigen werk en soms ook dat van hulpkrachten. Als het nodig is stuur je hen bij en geef je tips. Bij alles wat je doet zorg je voor een schone, nette werkomgeving, waarbij je rekening houdt met alle voorschriften. Je werkt onder toezicht van een leidinggevende.

Opleidingsinhoud

Je krijgt les in de volgende vakken: Praktijk koken, vaktheorie (keukentheorie, warenkennis, voedingsleer, hygiëne), personeelsmanagement , Nederlands, Engels, rekenen, beroepsvaardigheden/sociale vaardigheden en maatschappij-ontwikkeling. Naast deze theorie en praktijklessen loop je stage in verschillende horecabedrijven, zowel in het eerste, tweede als derde leerjaar.

Toelichting

Gedurende de opleiding volg je zowel theorie als praktijkonderwijs. In de praktijk leer je de technieken van het vak. Op de stage, die je loopt in erkende leerbedrijven, ga je deze technieken ook toepassen.

Mogelijke functie

Een zelfstandig werkend kok kan zowel werkzaam zijn in ambachtelijke bedrijven, restaurants, hotels (waar veel gerechten a la minute worden bereid) en/of in procesmatige bedrijven, instellingen (waar meer gebruik wordt gemaakt van voorbewerkte producten).

Examens

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit de beoordeling van de BPV, een proeve van bekwaamheid en een eindgesprek.
Je doet ook examen in Nederlands, Engels en Rekenen.

In het Onderwijsexamenreglement (OER) worden de exameneisen verder uitgewerkt.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal: VMBO Kader of MBO Kok niveau 2 (instroom in 2e leerjaar).

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Ongeveer € 700,--, inclusief praktijkkleding en messenset. Voor deze opleiding dient de student zelf een laptop aan te schaffen. Dit kan bv via www.slim.nl

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Arbeidsmarktperspectief:
Het is van groot belang dat je je goed oriënteert bij het kiezen van een opleiding. Een opleiding moet natuurlijk bij je passen en moet je leuk vinden, maar er moet later ook werk in te vinden zijn. Per opleiding en per regio verschilt dit nogal. Daarom adviseren we je om je hierover goed te informeren. De volgende sites kunnen je hierbij helpen: www.kansopwerk.nl, www.mbowijzer.nl, www.ROC.nl

Op de website van het Arcus College, www.arcuscollege.nl , vind je meer informatie en lees je hoe jij je kunt inschrijven voor de opleiding en voor een eventuele meeloopdag.  

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?