Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouwBediening

Crebo code
25171
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Horeca
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw kun je werk vinden in de horeca (hotel, restaurant), maar ook bij andere bedrijven waar gerechten en dranken worden opgediend. Denk bijvoorbeeld aan een cateringbedrijf, casino of een cruiseschip. Vaak zijn het iets luxere bedrijven waar jij komt te werken. Als zelfstandig gastheer/gastvrouw ‘verzorg’ je de gasten. Je moet gemotiveerd zijn om mensen een leuke dag of avond te bezorgen en het nét dat beetje extra te geven. Je heet ze welkom, begeleidt ze, geeft ze advies en je verzorgt de administratie die hierbij komt kijken. Als gastheer/gastvrouw weet je alles over de mogelijkheden en bijvoorbeeld de gerechten die het bedrijf aanbiedt. Wat je precies doet is afhankelijk van het bedrijf waar je later gaat werken. Jij zorgt er voor dat mensen tevreden zijn en met een positief gevoel bijvoorbeeld het restaurant, café of hotel verlaten. Je werkt zelfstandig, wat natuurlijk wel initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel vraagt.

Opleidingsinhoud

Je krijgt les in de volgende vakken: Praktijk serveren, theorie serveren (drankenkennis, menuleer, verkoopkunde, keukentheorie, warenkennis, voedingsleer, hygiëne), personeelsmanagement, Nederlands, Engels, Duits, rekenen en beroepsvaardigheden/ sociale vaardigheden. Naast deze theorie en praktijklessen loop je stage in verschillende horecabedrijven, zowel in het eerste, tweede en derde leerjaar.

Toelichting

Gedurende de opleiding volg je zowel theorie als praktijkonderwijs. In de praktijk leer je de technieken van het vak. Op de stage, die je loopt in erkende leerbedrijven, ga je deze technieken ook toepassen.

Mogelijke functie

Zelfstandig werkend Gastheer/Gastvrouw in luxe restaurants en/of hotels (met veeleisende gasten).

Examens

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit de beoordeling van de BPV, een proeve van bekwaamheid en een eindgesprek.
Je doet ook examen in Nederlands,
Engels, Duits en rekenen.

In het Onderwijsexamenreglement (OER) worden de exameneisen verder uitgewerkt.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal: VMBO Kader of MBO Gastheer / gastvrouw niveau 2 (instroom in 2e leerjaar).

 

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Ongeveer € 700,-- inclusief praktijkkleding. Voor deze opleiding dient de student zelf een laptop aan te schaffen. Dit kan bv via www.slim.nl

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Arbeidsmarktperspectief:
Het is van groot belang dat je je goed oriënteert bij het kiezen van een opleiding. Een opleiding moet natuurlijk bij je passen en moet je leuk vinden, maar er moet later ook werk in te vinden zijn. Per opleiding en per regio verschilt dit nogal. Daarom adviseren we je om je hierover goed te informeren. De volgende sites kunnen je hierbij helpen: www.kansopwerk.nl, www.mbowijzer.nl, www.ROC.nl

Op de website van het Arcus College, www.arcuscollege.nl , vind je meer informatie en lees je hoe jij je kunt inschrijven voor de opleiding en voor een eventuele meeloopdag.  

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?