Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Zelfstandig werkend bakkerBrood en Banket

Crebo code
25174
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Brood en banket
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als zelfstandig werkend bakker kun je aan de slag bij een (ambachtelijke) bakkerij of een bakkerij gespecialiseerd in brood en banketspecialiteiten. Een patisserie of een bakkerij gespecialiseerd in gebak en taarten. Gebak, koek en andere lekkernijen; Jij bakt het en zorgt ervoor dat de kwaliteit goed is én blijft! Je bereidt broodproducten zelfstandig en meestal volgens een vaste receptuur. Ook durf je nieuwe recepten uit te proberen. Op die manier zorg je er voor dat er nieuwe producten aan het assortiment worden toegevoegd. Andere belangrijke taken zijn de inkoop van ingrediënten, het voorraadbeheer en het opstellen en bewaken van de planning. Ook ben jij degene die de producten beoordeelt op kwaliteit en smaak. Daarbij adviseer je klanten over de broodproducten. Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor het schoonhouden van je werkplek en de machines.

Opleidingsinhoud

De opleiding duurt 3 jaar. Gedurende de opleiding volg je zowel theorie als praktijkonderwijs. In de praktijk leer je de technieken van het vak. Je maakt echte producten, maar je leert ook hoe je moet werken met de machines en gereedschappen die je nodig hebt. Op je leerbedrijf ga je deze technieken ook toepassen.

 

Toelichting

Vakopleidingen leiden op tot het niveau zelfstandig beroepsbeoefenaar. Je voert de werkzaamheden volledig zelfstandig uit. Het gaat hierbij om verdieping, verbreding en verruiming van de vakbekwaamheid.

Mogelijke functie

Als zelfstandig werkend bakker kun je zelfstandig aan de slag in een ambachtelijke bakkerij. Meestal is dit een bedrijf dat zowel brood- als banketproducten maakt en verkoopt.

Examens

Je sluit de kerntaken af met theorie- en praktijkexamens, daarnaast sluit je Nederlands en Rekenen af (op niveau 2F).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal: VMBO kader of MBO uitvoerendbakker, niveau 2 (instroom in 2e leerjaar)

Vervolgopleidingen

Leidinggevende bakkerij en ondernemer bakkerij.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Ongeveer €700 inclusief praktijkkleding. Voor deze opleiding dient de student zelf een laptop aan te schaffen. Dit kan bv via www.slim.nl

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Arbeidsmarktperspectief:
Het is van groot belang dat je je goed oriënteert bij het kiezen van een opleiding. Een opleiding moet natuurlijk bij je passen en moet je leuk vinden, maar er moet later ook werk in te vinden zijn. Per opleiding en per regio verschilt dit nogal. Daarom adviseren we je om je hierover goed te informeren. De volgende sites kunnen je hierbij helpen: www.kansopwerk.nl, www.mbowijzer.nl, www.ROC.nl

Op de website van het Arcus College, www.arcuscollege.nl , vind je meer informatie en lees je hoe jij je kunt inschrijven voor de opleiding en voor een eventuele meeloopdag. 

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?