Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Verzorgende IGVerzorgende IG

Crebo code
25491 / 23187
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Zorg (verpleegkundige en verzorgende)
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Is het beroep van verzorgende IG iets voor jou?
Je vindt het fijn om anderen te helpen. Je kunt goed met mensen omgaan en weet van aanpakken. Zelfstandig kun je je goed redden, maar je werkt ook graag samen. Je durft initiatieven te nemen en hebt een open en kritische houding. En omdat ieder mens en iedere situatie anders is, moet je flexibel zijn en je goed kunnen aanpassen en inleven. Geduld en tact zijn heel belangrijk, net als correcte sociale vaardigheden en daadkracht.
Beschik je verder over een flinke portie doorzettingsvermogen, kun je lichamelijk tegen een stootje en vind je de onregelmatige werktijden geen probleem?... dan is het beroep van verzorgende IG misschien iets voor jou.

Opleidingsinhoud

De opleiding in het kort:
De opleiding tot verzorgende duurt 3 jaar en is zeer praktijkgericht.
Lesweken worden afgewisseld met stages in verschillende zorginstellingen/zorgsituaties en terugkomonderwijs. Daarnaast leer je:

 • Mensen leren ondersteunen bij basisbehoefte
 • Mensen leren begeleiden
 • Leren verpleegtechnische handelingen
 • Theorie over ziektebeelden
 • Theorie over anatomie en fysiologie

Je sluit de opleiding af als verzorgende in een van de profielen:

 • verpleging, verzorging, thuiszorg
 • gehandicapte zorg
 • geestelijke gezondheidzorg
 • *kraamzorg (zeer beperkt aantal plaatsen!)

Mogelijke functie

Hoe zien je werkzaamheden er uit?

 • Je kunt werken in een woonvorm voor ouderen, verpleeghuis, thuiszorg, kraamzorg, revalidatieafdeling, bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
 • Ondersteunt cliënten met lichamelijke verzorging zoals eten en drinken, wassen en toiletbezoek
 • Ondersteunt met huishoudelijke taken
 • Stimuleert cliënten om zoveel mogelijk zelf te doen
 • Adviseert cliënten over hygiëne, hulpmiddelen, medicatie, activiteiten, veiligheid en gezonde voeding
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Overlegt met andere deskundigen
 • Stelt een zorgplan op

Examens

De opleiding tot verzorgende- IG werkt met examenmateriaal van het Consortium Beroepsonderwijs Zorg Welzijn.  Het toets en examenplan ontvang je bij aanvang van de opleiding.

Vanaf schooljaar 2016-2017 kent  de opleiding de volgende  (nieuwe) opbouw:
We werken dan met een basisdeel (algemene vakken), profieldeel (geestelijke gezondheidszorg, verpleging-verzorging-thuiszorg, gehandicaptenzorg, kraamzorg) , plus de keuzedelen.
Ten aanzien van de keuzedelen ontvang je in het eerst jaar meer informatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

 • VMBO diploma via de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg;
 • Diploma Helpende (niveau 2)

Vervolgopleidingen

Niveau 4 opleidingen, bijvoorbeeld Verpleegkundige, sociaal pedagogisch werk, doktersassistente, apothekersassistente , tandartsassistente….

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Je maakt kosten voor boeken, softwarelicenties en andere leermiddelen. Houd rekening met ongeveer € 700 voor de eerste twee jaar. Daarna zijn de kosten beperkt. 
Daarnaast adviseren we je een laptop aan te schaffen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

De zorgopleidingen van het Arcus College werken nauw samen met Zorgtechniek Limburg (ZTL), een samenwerkingsverband van de 3 Limburgse ROC’s (Arcus, Leeuwenborgh en Gilde Opleidingen).
Zorgtechniek Limburg zorgt er o.a. voor dat de snelle technologische ontwikkelingen in de zorg ook aan de orde komen in de opleidingen van de nieuwe zorgprofessionals.
Daartoe volgen zorg-studenten modules in de ZTL-academy die de laatste ontwikkelingen op het gebied van toepassing van technologie in de zorg belichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier, Zorg op afstand, of robots in de zorg.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?