Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Verpleegtechnische handelingenVZ naar VZ IG

Niveau
3
Opleidingsduur
15 bijeenkomsten
Opleidingsvorm
Cursussen en trainingen
Opleidingsrichting
Zorg
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Medewerkers die werkzaam zijn in een verzorgende of begeleidende functie in de zorg en welzijnssector worden steeds vaker geconfronteerd met zorgvragers waarbij de uitvoering van verpleegtechnische handelingen noodzakelijk is. Omdat deze medewerkers niet geschoold of ( niet meer) deskundig zijn in deze handelingen, is het nodig de zorg over te dragen aan andere zorgverleners. Door het volgen van deze scholing zijn medewerkers in staat om zelfstandig de volledige zorg te leveren aan de zorgvrager en worden hierdoor breder inzetbaar.

Opleidingsinhoud

Theorie
De deelnemer krijgt kennis over de noodzaak van het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen; welke risico’s verbonden zijn aan de uitvoering en welke complicaties mogelijk kunnen optreden bij de uitvoering hiervan en hoe dan te handelen.

Verder komt de relevante wetgeving ( BIG wet, WGBO , BOPZ ) aan bod en wordt er geoefend in het berekenen van oplossingen en verdunningen. Deze onderdelen worden afgesloten met een theorietoets.

Vaardigheden
In het vaardigheidslokaal wordt de uitvoering van de verpleegtechnische handelingen ingeoefend en afgetoetst aan de hand van protocoltoetsen.

De deelnemer leert in de scholing ook om een voorlichtingsplan en instructieplan op te zetten en uit te voeren met betrekking tot de uitvoering van verpleegtechnische handelingen.

Voorbereiding op de training
Deelnemers ontvangen, als voorbereiding op de training, een reader om zich thuis en / of op hun werkplek voor te bereiden op de uitvoering van de vaardigheden en zich de theoretische kennis eigen te maken.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De scholing richt zich op deelnemers die vanuit hun functie belast zijn met de zorg en /of begeleiding van zorgvragers / cliënten in de zorg- en welzijnssector. Gezien de aard van de handelingen en complexiteit van de zorg- /begeleidingssituaties wordt als minimale toelatingseis voor deze scholing een diploma op MBO niveau 3 uit de branche Zorg of Welzijn gesteld.

Kosten opleiding

De kosten kunt u opvragen bij de adviseurs.

We informeren jullie hierbij graag over de nieuwe data en thema's.

Theorie en praktijk gecombineerd? Jazeker!

Een combinatie van thuis -in eigen tijd en tempo-de theorie voorbereiden via e-learning en vervolgens deelnemen aan de klassikale bijeenkomst, waarin je praktisch aan de slag gaat met elkaar om de verpleegtechnische handelingen geïnstrueerd te krijgen en daarna zelf te oefenen.

Voorlichting

Voor vragen of voorlichting kunt u terecht bij:

Silvia Meijers M: 0636534569 E: smeijers@arcuscollege.nl
Ingrid Stotijn M: 0636512829 E: istotijn@arcuscollege.nl

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?