Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Verpleegkundige Top-opleidingMBO Klinische Zorg

Niveau
4
Opleidingsduur
4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Zorg (verpleegkundige en verzorgende)
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Wil jij opgeleid worden tot verpleegkundige in een ziekenhuis? Dan moet jouw hart in de zorg liggen.
Verpleegkunde gaat over mensen. Over mensen die (in een crississituatie) zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat je je oprecht kunt inleven in alle zorgvragen. Daarnaast moet je het een uitdaging vinden om als verpleegkundige zieke mensen de beste zorg te geven. Hierdoor heb je goede sociale/communicatieve vaardigheden en daadkracht nodig. Werken met mensen betekent ook een flexibele opstelling en nauwkeurig uitvoeren van je werkzaamheden in elke situatie.

De verpleegkundige Top-opleiding in Limburg is vrijwel volledig gericht op de klinische zorg in een ziekenhuis. De inhoud en inrichting van deze opleiding is ontwikkeld en samengesteld door de drie Limburgse roc's en vijf Limburgse ziekenhuizen. Hierdoor sluit de opleiding naadloos aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en de wensen van de ziekenhuizen.
Je loopt tijdens de opleiding dan ook stage in minimaal een van de vijf ziekenhuizen in Limburg: Viecure Medisch Centrum in Venlo/Venray, Zuyderland Geleen/Heerlen, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Maastricht UMC+ en St. Jans Gasthuis in Weert. Na de opleiding heb je een grote kans op een baan bij een van deze ziekenhuizen omdat je tijdens je stage al een goede binding kunt opbouwen met je mogelijke werkgeven.

Opleidingsinhoud

De Verpleegkundige Top-opleiding is gericht op werken in een ziekenhuis en duurt vier jaar. Je krijgt theorielessen op een van de drie roc's, deze lessen bevatten aanvullende lesstof die aangeleverd is door de ziekenhuizen. Enkele lessen zullen ook verzorgd worden door medewerkers van ziekenhuizen. De praktijk voer je uit in een ziekenhuis. De theorie en de praktijk zijn nauw op elkaar afgestemd. Lesweken worden afgewisseld met stages in minimaal één ziekenhuis. Elk leerjaar heeft minimaal een blok van 10 weken stage. In de laatste twee leerjaren loop je vier dagen per week stage in een ziekenhuis en kom je een dag naar school. Deze stagestructuur sluit helemaal aan bij het werken in een ziekenhuis. Om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst heb je 21ste-eeuwse vaardigheden nodig. Denk hierbij aan digitale vaardigheden, denkvaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden en intrapersoonlijke vaardigheden. Naast de inhoud van de reguliere opleiding worden deze vaardigheden én technologie, die niet meer weg te denken is in dit tijdperk, de belangrijkste onderdelen van deze opleiding. Ook zal er aandacht zijn voor een naadloze doorstroom naar het hbo.

Concreet leer je:

 • Verpleegkundige (basis-)zorg en verpleegtechniek (theorie en praktijk).
 • Begeleiden en ondersteunen van cliënten, gespreks- en begeleidingstechnieken.
 • Begeleiden en ondersteunen van stagiaires, (nieuwe) collega's, vrijwilligers.
 • Plannen en organiseren, verpleegplannen opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
 • Reageren in onvoorziene en crississituaties.
 • Geven van voorlichting, advies en instructie.
 • Technologie in de zorg.
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.
 • Anatomie, fysiologie (bouw en functioneren van het menselijk lichaam).
 • Pathalogie (ziekteleer).
 • Nederlands, Engels en Rekenen.

Mogelijke functie

Als je je diploma hebt behaald kun je als verpleegkundige aan de slag in een ziekenhuis. Bij sommige ziekenhuizen kun je via een traineeship op verschilldende afdelingen worden ingezet om er achter te komen in welke richting je je verder wilt ontwikkelen. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om je loopbaan als verpleegkundige in te richten. Je kuhnt ook de hbo opleiding Verpleegkunde gaan volgen of je bijvoorbeeld gaan werken als intensive care verpleegkundige, of als verpleegkundige bij de spoedeisende hulp of op de kinderafdeling. Je kunt ook kiezen voor de technische leerroute als je graag als operatieassistent of anesthesiemedewerker wilt gaan werken.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt starten aan deze opleiding met een vmbo-diploma van de gemengde of theoretische leerweg of een diploma Verzorgende IG. Met een overgangsbewijs van havo/vwo leerjaar 3-4 ben je eveneens toelaatbaar. Het is een bijzondere Top-opleiding, daarom is er een sollicitatieprocedure met onder andere een toelatingsgesprek en een intaketest.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Naast het wettelijke lesgeld maak je kosten voor boeken, softwarelicenties en andere leermiddelen. Houd rekening met ongeveer €650,- voor het eerste leerjaar. Daarna zijn de kosten beperkt tot ca. €150-200,- per leerjaar. Daarnaast dien je in bezit te zijn van een laptop.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?