Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Uitvoerend bakkerBrood en Banket

Crebo code
25173
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Brood en banket
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Je kunt als uitvoerend bakker werk vinden bij een (ambachtelijke of industriële) brood en banket bakkerij, bij een patisserie of een bakkerij gespecialiseerd in gebak en taarten. Als uitvoerend bakker werk je in de bakkerij voornamelijk achter de schermen. Brood, gebak, koek en andere lekkernijen; jij bakt het! Dit doe je volgens vaste recepturen. Je bereidt de werkzaamheden zelf voor, verzamelt de ingrediënten en verwerkt en plant deze.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het decoreren, snijden, modelleren, afwerken of het bakken van de producten. Daarna verpak je de producten en zorg je ervoor dat ze klaar zijn voor de verkoop. Tot slot onderhoud je ook je werkruimte en de machines.

Opleidingsinhoud

De BOL opleiding duurt 2 jaar. Gedurende de opleiding volg je zowel theorie als praktijkonderwijs. In de praktijk leer je de technieken van het vak. Je maakt echte producten, maar je leert ook hoe je moet werken met de machines en gereedschappen die je nodig hebt. Op de stage (2 dagen p.w.), die je over de gehele periode in een erkend leerbedrijf loopt, ga je deze technieken ook toepassen.

Mogelijke functie

Uitvoerend bakker in ambachtelijke bedrijven. Meestal zal dit een 'gemengd' bedrijf zijn waar brood- en banketproducten gemaakt en verkocht worden.

Examens

De leerstof is ingedeeld in kerntaken met een praktijkdeel en een theoriedeel. Je sluit de kerntaken af met een theorie- en praktijkexamens, daarnaast sluit je Nederlands en rekenen af (op niveau 2F).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal diploma VMBO- basisberoepsgericht.

Vervolgopleidingen

Zelfstandig werkend bakker

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Ongeveer € 700,- inclusief praktijkkleding. Daarnaast zijn er excursiekosten.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Arbeidsmarktperspectief:
Het is van groot belang dat je je goed oriënteert bij het kiezen van een opleiding. Een opleiding moet natuurlijk bij je passen en moet je leuk vinden, maar er moet later ook werk in te vinden zijn. Per opleiding en per regio verschilt dit nogal. Daarom adviseren we je om je hierover goed te informeren. De volgende sites kunnen je hierbij helpen: www.kansopwerk.nl, www.mbowijzer.nl, www.ROC.nl

Op de website van het Arcus College, www.arcuscollege.nl , vind je meer informatie en lees je hoe jij je kunt inschrijven voor de opleiding en voor een eventuele meeloopdag.  

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?