Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Technisch specialist personenauto'sVoertuigen en mobiele werktuigen

Crebo code
25249
Niveau
4
Opleidingsduur
4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Mobiliteit en voertuigen
Locatie
Arcus / Leeuwenborgh Techniek
Schandelermolenweg 21
6415 GG Heerlen

Opleidingsinhoud

De opleiding is competentiegericht opgezet. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis, vaardigheden en houding. Deze heb je nodig om je beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat er niet alleen om dat je wéét hoe het zou moeten, maar dat je het ook zo doet! Deze competenties heb je ook nodig om als burger in de maatschappij goed te kunnen functioneren. In de opleiding wordt hieraan, vooral in praktische situaties, veel aandacht besteed. De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaraan je met een groep of individueel werkt. Dit gebeurt tijdens lessen, zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Je werkt binnen school ook samen met anderen om praktijkopdrachten uit te voeren en om problemen op te lossen. De docent heeft hierbij een begeleidende en coachende rol. Zo leer je niet alleen vakkennis en beroepsvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook samenwerken, zelfstandig werken, plannen en jezelf presenteren. Gedurende je hele opleiding maak je door middel van stages kennis met het beroepenveld. De opleiding geeft een studiebelasting van 6400 uren, verdeeld over 4 studiejaren.

Examens

Alle onderdelen van de opleiding worden afgesloten met een toets, een opdracht, een verslag, een presentatie, een gesprek of een Proeve van Bekwaamheid. Wanneer je voor al deze onderdelen een voldoende resultaat behaalt, ontvang je jouw diploma.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

• diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg (wis- en natuurkunde, cijfer minimaal 7)
• diploma VMBO theoretische/gemengde leerweg (wis- en natuurkunde)
• overgangsbewijs van 3 naar 4 Havo
• HAVO-diploma (in overleg, start in 2e leerjaar)
• gelijkwaardig opleidingsniveau

Vervolgopleidingen

Doorstuderen aan het HBO voor de opleiding:
• Bedrijfsmanagement
• Autotechniek
• Elektrotechniek
• Werktuigbouwkunde

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?