Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

TandartsassistentTandartsassistent

Crebo code
25490
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Medisch assistenten (dokters-, apothekers- en tandartsassistent)
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Als assistent van een tandarts ben je een 'duizendpoot'. Je bent de hele dag in de weer en krijgt volop gelegenheid om zelfstandig te plannen en te organiseren. Zo regel je afspraken met patiënten en houd je de administratie bij. Je assisteert de tandarts aan de stoel en zorgt dat alle apparatuur in orde is, inclusief het steriliseren en klaarleggen van instrumenten. Bij de behandeling reik je de tandarts instrumenten en materialen aan die hij nodig heeft. Maar je verricht ook zelf eenvoudige tandtechnische handelingen, zoals een noodreparatie aan een prothese. Je geeft voorlichting over mondhygiëne en speelt een belangrijke rol als gastvrouw. Je kunt goed met mensen opschieten, bent handig en kunt ook onder hoogspanning nauwgezet en geconcentreerd werken. Vanzelfsprekend worden er hoge eisen gesteld aan hygiëne en netheid. Je beschikt over twee 'rechterhanden', houdt van zelfstandig optreden, zit niet om een babbeltje verlegen maar voelt ook precies aan wanneer je maar beter kunt zwijgen. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan het (verder) ontwikkelen van deze kwaliteiten, zodat je straks goed getraind aan de slag gaat.

Opleidingsinhoud

De opleiding is zeer beroepsgericht. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Zo bereiden we je voor op je toekomstig beroep. Hierbij word je intensief begeleid maar er wordt ook veel verantwoordelijkheid van jou verwacht. Je bent namelijk verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Werkvormen die wij in beroepsgericht onderwijs o.a. toepassen zijn: vaardigheidstrainingen, praktijklessen en hoorcolleges.

Toelichting

Aanmelding: bij voorkeur via internet, www.arcuscollege.nl, of stuur het aanmeldingsformulier op. Je ontvangt een uitnodiging voor een intakebijeenkomst als alle gevraagde gegevens bij ons binnen zijn. Tijdens de intakebijeenkomst zal worden besproken of de door jou gemaakte opleidingskeuze mogelijk is. Na de intakebijeenkomst ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Mogelijke functie

Als gediplomeerd tandartsassistent kun je gaan werken in de praktijk van een tandarts en op andere plaatsen waar tandheelkundige handelingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een kaakchirurg of een orthodontist. Daarnaast zijn er mogelijkheden bij een 'dental depot' of als vertegenwoordiger van tandheelkundige producten. Het diploma geeft tegenwoordig zo goed als zeker de garantie op een baan.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO diploma via de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg, diploma MAVO, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO,  een opleiding niveau 2 of een ander gelijkwaardig diploma.

Aan de hand van de intake zal overleg plaatsvinden of je daadwerkelijk geschikt bent voor de opleiding.

De opleiding neemt per jaar 40 leerlingen aan.

Vervolgopleidingen

Verschillende HBO-opleidingen waaronder mondhygiënist.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generiek vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?