Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Servicemedewerker gebouwenBouw -en Infra

Crebo code
25024
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Afbouw, Hout en Onderhoud
Locatie
Bouwmensen Limburg
Stationstraat 7
6361 BH Nuth en/of Leewenborgh Techniek
Sibemaweg 20
6224 DC Maastricht

Beroepsbeschrijving

De service medewerker gebouwen werkt aan gebouwonderdelen en voorzieningen van woningen en utiliteit in de vakgebieden elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, houtbewerking, metselwerk, tegelwerk, stuukwerk en schilderwerk. De service medewerker gebouwen werkt buiten en binnen, op hoogte en vaak in ruimten waar personen verblijven of aan het werk zijn en waar bedrijfsprocessen hun doorgang moeten vinden. Hij heet tijdens zijn werk onder andere te maken met bewoners, gasten, personeel van de instelling en (onder) aannemers. Het komt voor dat de service medewerker gebouwen naast zijn reguliere dagdienst ook buiten kantoortijden moet werken.  

Iets voor mij?
De service medewerker gebouwen heeft oog voor de veiligheid van zichzelf en zijn omgeving en laat nooit een onveilige situatie achter. Tijdsdruk voor het opleveren van een project of klus mag nooit leiden tot het nemen van onaanvaardbare risico's. Hij gaat uitdagingen niet uit de weg, maar is zich er altijd van bewust dat hij een juiste grens moet trekken tussen wat hij wel en niet mag.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding volg je het praktijk- en theorieonderwijs voor een groot gedeelte binnen de school. Daarnaast zijn er ook periodes dat je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf.           

Je leert samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen. 

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg. Diploma bouwplaatsassistent niveau 1 en assistenten opleiding niveau 1. 

Vervolgopleidingen

Opleiding Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf (niv 3), Allround timmerman (niv 3), Allround metselaar (niv 3), Gezel schilder (niv 3) en Middenkaderfunctionaris Bouw BOL (niv 4).

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Laptop is noodzakelijk.

De opleidingsplaatsen, evenals de leerweg kan mogelijk wijzigen ook gedurende de opleiding dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een opleiding, en mogelijke toekomstige verhuizingen.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?