Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Salonmanager haarverzorgingSalonmanager haarverzorging

Crebo code
25401
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Kappen
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als salonmanager moet je natuurlijk aanleg hebben om een goede kapster te worden. Wie salonmanager wil worden, moet in staat zijn om te beoordelen of de andere kapsters hun werk goed doen. 
Tijdens de opleiding voor salonmanager leer je om haar te knippen, snijden, in model föhnen, permanenten en verven. Je begint met dames kappen. Later komen de heren erbij. 
Behalve een fraai kapsel maken, heb je creatieve en zakelijke vaardigheden nodig. Een salonmanager moet een businessplan kunnen opstellen. Zo goed dat je geld bij elkaar krijgt om je droom te verwezenlijken: een eigen zaak. Je leert ook hoe je financiële zaken het beste kunt aanpakken, net als promotie en marketing. Allemaal dingen waarvoor jij als salonmanager verantwoordelijk bent.

Opleidingsinhoud

Een salonmanager is meer dan een kapster, want een salonmanager heeft de leiding over de kapperszaak. Het kan zijn dat je manager wordt van een kapsalon die bij een groot kappersbedrijf hoort, maar meestal ben je een ondernemer. Natuurlijk moet je hart kloppen voor het maken van mooie kapsels. Alleen ben je als salonmanager zoveel meer. Je hebt immers je eigen zaak. Daarom moet je iets weten over boekhouden, je moet bepaalde wetten kennen en je moet goed met personeel kunnen omgaan. Uiteindelijk heb jij de leiding, dus je leert hoe je dit moet aanpakken. Je bent niet verplicht om mensen in dienst te hebben, maar in de praktijk komt het daar meestal wel op neer. In een echte salon werk je immers niet alleen. Als salonmanager heb je dus eigenlijk twee beroepen: je bent hairstylist en je bent ondernemer.

 

Kosten opleiding

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.
 

 • Voltijd BOL: 

Voor het studiejaar 2018/2019 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.155,00 Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.  

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Je leert hoe je de mooiste en origineelste kapsels kunt maken, maar ook hoe je een bedrijf moet runnen. De opleiding salonmanager bevat zowel theorie als praktijklessen.

 
 

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?