Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Ondernemer Horeca en/of BakkerijHoreca / Bakkerij

Crebo code
25184
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Horeca
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Horeca is een afkorting voor hotel, café en restaurant. Wanneer je het diploma Manager/Ondernemer Horeca hebt gehaald kun je, de naam zegt het al, als manager of ondernemer een zaak in de horeca runnen. Je kunt ook als manager in een bestaand hotel, café of restaurant aan de slag. Als manager/ondernemer horeca geef je leiding aan het personeel van een hotel, café of restaurant. Dit kan als ondernemer je eigen zaak zijn, maar als manager kun je ook leiding geven aan het personeel van een zaak van iemand anders. Naast jouw leidinggevende functie draai je ook ‘gewoon’ mee in het bedrijf. Je weet het personeel te motiveren, maar je weet zelf ook van aanpakken! Je probeert het bedrijf draaiende te houden, de werksfeer erin te houden én je zorgt ervoor dat alle regels en voorschriften nageleefd worden.

Opleidingsinhoud

De opleiding duurt vier jaar inclusief de BPV (stage) in alle leerjaren, waarbij voor de laatste stageperiode de mogelijkheid bestaat de stage door te brengen in het buitenland.

De opleiding kent de volgende onderdelen die voor een belangrijk deel geïntegreerd aangeboden worden : Nederlands, Engels en Duits.

Daarnaast leer je ook van alles over ondernemerschap, marketing, (bedrijfs)economie, personeelsmanagement, coachend leiderschap, recht, hoe gewerkt wordt in een drank- en spijsverstrekkend bedrijf (je gaat dan meewerken in het Leerwerkbedrijf) en hoe je meewerkt in een logies verstrekkend bedrijf (tijdens de stage).

Mogelijke functie

Leidinggevende functies binnen hotels, restaurants, cafés en in aanverwante bedrijven zowel in binnen- als buitenland.

Examens

Gedurende de opleiding heb je diverse schoolexamens.

Aan het eind van de opleiding zijn de landelijke examens voor Nederlands, Engels en rekenen, wordt je beoordeelt op je stage en vindt een eindgesprek plaats. Daarnaast zul je middels een portfolio moeten bewijzen dat je voldoet aan alle competenties.

In het Onderwijsexamenreglement (OER) worden de exameneisen verder uitgewerkt.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal: Vmbo Kader (met economie) of havo 3-4
Havo-diploma (in overleg instroom in 2e leerjaar)

Vervolgopleidingen

Als je niveau 4 behaald hebt, kun je doorstromen naar het HBO of meteen aan de slag in de praktijk.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Arbeidsmarktperspectief:

Het is van groot belang dat je je goed orienteert bij het kiezen van een opleiding. Een opleiding moet natuurlijk bij je passen en moet je leuk vinden, maar later werk vinden is ook erg belangrijk. Per opleiding en per regio verschilt dit nogal. De volgende sites kunnen je daarbij helpen: www.kansopwerk.nl , www.mbowijzer.nl en www.ROC.nl.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?