Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Middenkaderfunctionaris BouwMiddenkader Bouw en Infra

Crebo code
25104
Niveau
4
Opleidingsduur
4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Bouw en Infra
Locatie
Arcus / Leeuwenborgh Techniek
Sibemaweg 20
6224 DC Maastricht

Beroepsbeschrijving

De middenkaderfunctionaris Bouw werkt zowel binnen als buiten. Hij is betrokken bij het voorbereiden en het bouwen en onderhouden van allerlei soorten gebouwen. Deze functionaris is een onderdeel van een totale bouwcyclus. Alles wat hij doet heeft dan ook gevolgen, hetzij de kosten, planning of kwaliteit. De door hem gemaakte tekening moet alle informatie bezitten om de bouw voorspoedig te laten verlopen. De Middenkaderfunctionaris Bouw verdiept zich in het project en stemt af in wat gewenst wordt. Hij stemt deze wensen af met allerlei deskundigen van zowel eigen bedrijf als externe bedrijven en met de klant en de opdrachtgever.           

Iets voor mij?
Als middenkaderfunctionaris bouw moet je beslissingen kunnen nemen, samenwerken, rapporteren en presenteren. Daarnaast moet hij kunnen plannen en organiseren, als ook kwaliteit leveren, analyseren en bedrijfsmatig handelen.

Opleidingsinhoud

Je volgt BGO (Beroeps Gericht Onderwijs). Een probleem staat centraal en moet opgelost worden. Binnen een groep worden taken verdeelt en afspraken nagekomen, je toont initiatief en geeft beurtelings leiding. Tevens volg je het praktijk- en theorieonderwijs voor een groot gedeelte binnen de school. Daarnaast zijn er ook periodes dat je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf.           

Je leert beslissen en activiteiten initiëren, aansturen, samenwerken en overleggen, ethisch en integer handelen, overtuigen en beïnvloeden, formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, analyseren, onderzoeken, plannen en organiseren, op de behoeften en verwachtingen van de klant richten, kwaliteit leveren, instructies en procedures opvolgen, omgaan met veranderingen en aanpassen en bedrijfsmatig handelen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg.

 

Vervolgopleidingen

Dit diploma geeft je de mogelijkheid om verder te studeren aan het Hoger Beroeps Onderwijs. Verder studeren aan een lerarenopleiding behoort tot de mogelijkheid.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Naast de boeken zijn beschermende kleding en schoenen, veiligheidsbril en meetgereedschap noodzakelijk. Een laptop is verplicht.
Licentiekosten en materialen bedragen ca. 1.312,-.     
 

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?