Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Medewerker sport en recreatieDienstverlening

Crebo code
25500
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Travel en Leisure (toerisme en recreatie)
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als Medewerker Sport en Recreatie werk je meestal in de dagrecreatie en nu en dan in de verblijfsrecreatie. Je kan aan de slag bij onder meer een camping, een bungalowbedrijf en bij indoor- en outdoorcentra of sportbedrijven. Je werkt in opdracht van je leidinggevende en je werkzaamheden zijn assisterend. Aan de balie ben je het aanspreekpunt van de gasten. Je ontvangt, informeert en begeleidt hen. Ook verhuur of verkoop je producten en diensten. Om de betalingen aan te nemen gebruik je een kassa. Een ander deel van het werk is het opmerken van klachten. Je assisteert vervolgens bij de voorbereiding van de geplande activiteiten. Je zet de nodige spullen klaar, zorgt dat alles veilig kan verlopen en houdt een lijst bij van mensen die meedoen. Aansluitend begeleid je hen tijdens de activiteit. Je legt bijvoorbeeld de activiteit uit. Je leidt, op instructie van de zelfstandig medewerker Leisure, alles in goede banen. Gaat er toch iets mis, dan zorg je voor eerste hulp en overleg je met collega’s wat er moet gebeuren. Na de activiteit ruim je alles op en laat je alles schoon achter. Verder komt het vaak voor dat je even moet bijspringen op andere afdelingen.

Opleidingsinhoud

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel; de delen duren samen 2 jaar. De opleiding is opgebouwd uit de volgende vakken: gerechten bereiden, dienstverlenende werkzaamheden, animatie, grimeren, kindercreatief, sport en spel, recreatiewerkzaamheden, activiteitenbegeleiding, outdooractiviteiten, zwemmend redden, skiën, loopbaanbegeleiding en burgerschap, Nederlands en rekenen. Bovendien krijg je Engels als vreemde taal. De opleiding bestaat straks uit basis-, profiel- en keuzedelen. De keuzedelen maken je studie interessanter. Hiermee spelen opleidingen in op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven, over de mogelijke keuzedelen wordt je op school geïnformeerd, maar voorbeelden hiervan zijn Duits of Lifeguard zwemmen.

Stage (BPV) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je loopt in het eerste jaar 16 uur per week stage bij een recreatiebedrijf verdeeld over 2 dagen. Aan het einde van het tweede jaar loop je 360 uur stage.

Toelichting

Als beginnend beroepsbeoefenaar mag je uitvoerende werkzaamheden verrichten, maar wel onder toezicht. Bij deze opleiding ligt de nadruk op: vakbekwaamheid op assisterend niveau. Er wordt veel aandacht besteed aan basiskennis en praktijk. Wat maakt je geschikt voor een Leisure opleiding? Je vindt het leuk om met kinderen en volwassenen te werken en deze te vermaken. Al je werk is erop gericht om het de gast naar zijn zin te maken.

Mogelijke functie

Na de opleiding kun je onder toezicht activiteiten leiden (animatie- en entertainmentprogramma's), materialen verhuren en verkopen, schoonmaak en onderhoud plegen, assisteren bij de techniek (bijvoorbeeld: groenvoorziening) reserveringen maken, licht administratieve werkzaamheden uitvoeren, in de horeca werken en eventueel in het zwembad toezicht houden.

Examens

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je in het bezit van het diploma medewerker sport en recreatie niveau 2.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO-Basisberoepsgerichte leerweg: sector economie, handel, administratie en consumptief breed., of een diploma niveau 1 (entreeopleiding).

Vervolgopleidingen

Zelfstandig medewerker leisure en hospitality, niveau 3

Kosten opleiding

Diverse kosten voor o.a. outdoor week €250 (leerjaar 1) en winterweek €500 (leerjaar 2).
De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden.

Aanschaf Laptop is verplicht.

Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Informatie:

Leisure, sport en recreatie: B. Keulen: bkeulen@arcuscollege.nl / 088-0272870

Open dag: Zondag 25 november
Open avond: Maandag 11 februari 2019

Meeloopdagen:        

Maandag 10 December 2018
Maandag 14 januari 2019
Maandag 4 februari 2019
Maandag 18 Februari 2019

Meldt je hier aan voor de meeloopdagen: http://www.arcusmeeloopdagen.nl

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken:

Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019/2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in.
https://www.arcuscollege.nl/nl/opleidingen-bij-arcus/aanmelden

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.
houd dan het volgende bij de hand: burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?