Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Medewerker Maatschappelijke ZorgMaatschappelijke Zorg

Crebo code
25475/25476
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bbl (= beroepsbegeleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Maatschappelijke Zorg / welzijn
Locatie
Gezondheidszorg
Dienstverlening en Welzijn
Valkenburgweg 148
6419 AW Heerlen

Beroepsbeschrijving

‘Sam is medewerker maatschappelijke zorg in een gezinsvervangend tehuis voor volwassenen met een handicap.

Sam begint de ochtend met het lezen van de rapportage en bekijkt of er nog bijzondere dingen hebben plaatsgevonden. Daarna ondersteunt Sam de bewoners bij het opstaan en ontbijten, zodat zij naar de dagbesteding kunnen. Sam kent de bewoners goed. Daarom weet hij dat, meneer Van den Bosch, vooral gestimuleerd moet worden zijn zaakjes zelf te regelen. Sam stimuleert meneer Van den Bosch om zijn eigen ontbijtspullen op te ruimen. In de middag gaat Sam met een andere cliënt boodschappen doen voor het eten. Als meneer Van den Bosch thuiskomt van de dagbesteding, motiveert Sam hem zijn kamer op te ruimen en ondersteunt hij hem met schoonmaken. Na het avondeten ondersteunt Sam meneer Van den Bosch bij het maken van een afspraak met sportvereniging Dommel. Meneer Van de Bosch wil graag sporten, maar durft nog niet alleen te gaan. Sam stimuleert meneer Van den Bosch om de telefoon te pakken en de sportvereniging te bellen. Sam maakt na het eten een rapportage voor de overdracht aan zijn collega.’

Toelichting

Aanmelden: Je zorgt zelf voor een erkende praktijkinstelling waarmee een leerarbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal 15 uur per week. Zonder deze overeenkomst is starten met de opleiding niet mogelijk. Als je een werkplek hebt, meld je digitaal aan via www.arcuscollege.nl of stuur het aanmeldingsformulier samen met de gevraagde gegevens naar de Onderwijsadministratie.

Mogelijke functie

Medewerker binnen de gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen.

Als Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 geef je begeleiding aan mensen van alle leeftijden die jouw ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken en leven. Dit doe je met een groep of individueel. In de maatschappelijke zorg heb je te maken met verschillende typen dienstverlening.

Examens

Tijdens de opleiding maak je toetsen op school en in de praktijk. Hiervoor krijg je studiepunten en/ of cijfers. Nederlands, rekenen en Engels maakt deel uit van het examen. Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg 3 .

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. VO: de eerste drie jaar HAVO/VWO zijn met gunstig resultaat gevolgd. MBO: Niveau 2 en MBO-HBO: opleidingen die afgebroken zijn. Voor anderstaligen geldt minimaal NT2 niveau 3-4: minimaal luisteren en interactie B2, lezen productie en schrijven B1.

Vervolgopleidingen

Alle niveau 4 opleidingen, bijvoorbeeld Pedagogisch Werker niv. 4, Medewerker Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg niv. 4, Medewerker Maatschappelijke Zorg Volwassenenwerk niv. 4, Onderwijsassistent niv. 4.

Kosten opleiding

Het wettelijk cursusgeld vanaf 18 jaar:
BBL, niveau 3 en 4 voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 582,00.
BBL, niveau 1 en 2 voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 240,00.
Dit geldt niet voor MAATWERK-opleidingen !!!

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Maatschappelijke Zorg doet een beroep op je verzorgende en begeleidende vaardigheden. De begeleiding is er op gericht om de mogelijkheden van de cliënt zo veel als mogelijk te benutten. Door jouw ondersteuning kan de cliënt zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid behouden of vergroten. Met geduld, tact en invoelingsvermogen ben je de steun en toeverlaat voor mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen. Werken in teamverband en met onregelmatige werktijden vormen voor jou geen probleem. Deze opleiding is een deeltijdopleiding. Naast 1 lesdag op school werk je wekelijks minimaal 15 uur in de beroepspraktijk. Je bent werkzaam in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, activiteitencentra, sociale werkplaatsen of een instelling in de zorg- en welzijnssector. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Hierbij word je intensief begeleid. Zo maak jij je de competenties eigen die nodig zijn in je toekomstig beroep. Denk maar aan: helpen bij de persoonlijke verzorging, ondersteunen bij wonen en dagbesteding, vraaggericht werken, samenwerken enz. Werkvormen die wij in het beroepsgericht onderwijs o.a. toepassen zijn: intervisie, vaardigheidstrainingen, probleem gestuurd onderwijs en projectmatig werken.    

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

  • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
  • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
  • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?