Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

MBO-Verpleegkundige (verkort traject zorgopleiding)MBO-Verpleegkundige

Crebo code
25480 / 23182
Niveau
4
Opleidingsduur
2,5 jaar (in overleg tussen Arcus en werkgever)
Opleidingsvorm
MBO - bbl (= beroepsbegeleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Zorg
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van het verpleegkundig proces en de verpleegkundige taken. Je organiseert en coördineert de zorg rondom de individuele zorgvrager. Je hebt inzicht in diens zorgvraag en stemt daarop je verpleegkundig handelen af. Ook het observeren en signaleren van de effecten van de verpleegkundige zorg is een belangrijk facet van je werk. Naast je taak als teamlid zul je vaak zelfstandig bezig zijn. In de uitoefening van je beroep kom je in aanraking met tal van ethische vragen vanuit het perspectief van de zorgvrager, de zorgverlener, het team en de organisatie. Deze vragen kunnen van groot belang zijn bij het herkennen, benoemen en hanteren van de zorgvraag. Daarnaast ben je betrokken bij een aantal taken zoals: deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, preventie en gezondheidsvoorlichting.

Opleidingsinhoud

Het volgen van een BBL opleiding betekent dat je zelf moet zorg dragen voor een werkplek. De werkplek vormt een onderdeel van de opleiding en zonder deze is toelating tot de opleiding niet mogelijk. De verkorte opleiding tot verpleegkundige duurt 2,5 jaar. Je sluit de opleiding af als verpleegkundige in een uitstroomvariant die door je werkgever is bepaald.

Mogelijke functie

Omdat je breed gekwalificeerd bent en over duurzame, wendbare kennis en verpleegtechnische vaardigheden beschikt voor alle sectoren kun je onder andere terecht bij algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, thuiszorg en zorgcentra voor ouderen.

Examens

De opleiding is onderverdeeld in beroepsprestaties. Deze beroepsprestaties worden o.a. getoetst door middel van proeven van bekwaamheid.  Daarnaast komen kennisgebieden aan bod die met een theorietoets worden afgesloten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

- Diploma opleiding Verzorgende-IG;
- Je hebt een werkplek;
- Een ander door de minister aangewezen diploma welk verband houd met de gezondheidszorg.
- Advies: minimaal 1 jaar ervaring in het werken als verzorgende in de gezondheidszorg.

Vervolgopleidingen

Verschillende HBO opleidingen (niveau 5) in de zorg zoals HBO-V; fysiotherapie; operatie- of anesthesieassistent.

Kosten opleiding

Voor wat betreft de prijzen van deze opleiding verwijzen wij naar uw adviseur.

Ingrid Stotijn

Tel: 06-36512829 en mail: istotijn@arcuscollege.nl

Natascha van Haren

Tel: 06-31991995 en mail: nvanharen@arcuscollege.nl

Het wettelijk cursusgeld vanaf 18 jaar:
BBL, niveau 3 en 4 voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 582,00.
BBL, niveau 1 en 2 voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 240,00.
Dit geldt niet voor MAATWERK-opleidingen !!!

Vraag bij de organisatie waarmee je een leer-arbeidsovereenkomst hebt wie de kosten, cursusgeld en de daarbij behorende leermiddelen, draagt.

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

De zorgopleidingen van het Arcus College werken nauw samen met Zorgtechniek Limburg (ZTL), een samenwerkingsverband van de 3 Limburgse ROC’s (Arcus, Leeuwenborgh en Gilde Opleidingen).

Zorgtechniek Limburg zorgt er o.a. voor dat de snelle technologische ontwikkelingen in de zorg ook aan de orde komen in de opleidingen van de nieuwe zorgprofessionals.

Daartoe volgen zorg-studenten modules in de ZTL-academy die de laatste ontwikkelingen op het gebied van toepassing van technologie in de zorg belichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier, Zorg op afstand, of robots in de zorg.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

  • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
  • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
  • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?