Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

MBO - VerpleegkundigeVerpleegkunde

Crebo code
25480 / 23182
Niveau
4
Opleidingsduur
4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Zorg (verpleegkundige en verzorgende)
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Het beroep van verpleegkundige is iets voor jou als;
Je vindt het fijn om anderen te helpen. Je goed kunt  omgaan met mensen  en van aanpakken weet. Je kunt zelfstandig werken, maar je werkt ook graag samen. Je durft initiatieven te nemen en hebt een open en kritische houding.   Ieder mens en iedere situatie is anders  daarom moet je flexibel zijn en je goed kunnen aanpassen en inleven. Je kunt bijvoorbeeld in aanraking komen met mensen die in een crisissituatie verkeren en afhankelijk zijn van jouw zorg.
Geduld en tact zijn dan heel belangrijk, net als correcte sociale vaardigheden en daadkracht.
Je houdt de gezondheid van je patiënten goed in de gaten en raadpleegt tijdig een arts of collega als er iets verandert. Ook de naaste familie van de patiënt krijgt jouw aandacht. Je beantwoordt geduldig en helder hun vragen en geeft ze advies.

Opleidingsinhoud

De opleiding tot verpleegkundige duurt 4 jaar en is zeer praktijkgericht.
 Lesweken worden afgewisseld met stages in verschillende zorginstellingen en terugkomonderwijs. Tijdens het laatste deel van de opleiding kies je een specialisatie waarin je afstudeert.
Vakken zijn o.a: verpleegkunde, anatomie, fysiologie, ziektekunde, sociaal communicatieve vaardigheden, klinische redeneren, vaardigheidsonderwijs, rekenen, Nederlands, Engels.

Als je alle competenties behorende bij de verschillende beroepsprestaties en Loopbaan en burgerschap hebt behaald, ontvang je het diploma Mbo-Verpleegkundige.

Toelichting

Deze opleiding is ook in een verkorte variant mogelijk, mits men in het bezit is van een havo-, Verzorgende IG- of ander MBO niveau 3/4 diploma of op basis van werkervaring. Na een intakegesprek zullen de mogelijkheden beoordeeld worden.

Indien u hier vragen over heeft of meer informatie over wenst, kunt u via de mail contact opnemen met dhr. M. Thoonsen: mthoonsen@arcuscollege.nl

 

Mogelijke functie

Je kunt aan het werk in het brede veld van de zorgsector: in de thuiszorg, in instellingen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten, ouderen of psychiatrische patiënten.
In het ziekenhuis kun je terecht op verschillende afdelingen. Je werk kun je dan vaak combineren met specialistische opleidingen en cursussen. Ook kun je doorstromen naar hbo-verpleegkunde of een andere hbo-opleiding.

Examens

De opleiding tot verpleegkundige werkt met examenmateriaal van het Consortium Beroepsonderwijs Zorg Welzijn. Het toets en examenplan ontvang je bij aanvang van de opleiding.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

 • Diploma gemengde leerweg.
 • Diploma theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs 3-4 havo.
 • Mbo-diploma niveau 3

Vervolgopleidingen

Verschillende HBO opleidingen (niveau 5) in de zorg zoals HBO-V, fysiotherapie, operatieassistent, anesthesieassistent.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Je maakt kosten voor boeken, softwarelicenties en andere leermiddelen. Houd rekening met gemiddeld ongeveer € 500 voor de eerste twee jaar/ per jaar. De meeste kosten worden in het eerste jaar gemaakt. Je mag wel in termijnen betalen en een gedeelte van de boeken wordt pas in april besteld…….

Daarna zijn de kosten beperkt. 
Daarnaast dien je een laptop aan te schaffen.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Vanaf schooljaar 2016-2017 kent  de opleiding de volgende  (nieuwe) opbouw:We werken dan met een basisdeel (algemene vakken), profieldeel (geestelijke gezondheidszorg, algemeen ziekenhuis, verpleging-verzorging-thuiszorg, gehandicaptenzorg) , en de keuzedelen.
Ten aanzien van de keuzedelen ontvang je in het eerst jaar meer informatie.

De Zorgopleidingen van het Arcus College werken nauw samen met Zorgtechniek Limburg (ZTL), een samenwerkingsverband van de 3 Limburgse ROC’s (Arcus, Leeuwenborgh en Gilde Opleidingen).Zorgtechniek Limburg zorgt er o.a. voor dat de snelle technologische ontwikkelingen in de zorg ook aan de orde komen in de opleidingen van de nieuwe zorgprofessionals.
Daartoe volgen zorg-studenten modules in de ZTL-academy die de laatste ontwikkelingen op het gebied van toepassing van technologie in de zorg belichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier, Zorg op afstand, of robots in de zorg.

*De titel verpleegkundige is in Nederland wettelijk beschermd. Alleen als je het diploma Verpleegkundige hebt mag je deze titel dragen. Om het beroep te mogen uitoefenen moet je ook ingeschreven staan in het BIG-register.

We hebben ook nog maatwerktrajecten (bbl-varianten)  en de flexacademie. In die trajecten kan de opleidingsduur korter zijn dan de 3 of 4 jarige trajecten. Dit is dan gebaseerd op vrijstellingen. Potentiele studenten kunnen altijd contact opnemen via de website als ze denken voor vrijstelling in aanmerking te komen.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?