Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Management assistantSecretariële beroepen

Crebo code
25151
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Office en managementsupport
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als management assistant ben je werkzaam binnen elke organisatie met een directie of manager(s) van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. jouw werkzaamheden spelen zich af op organisatieniveau en zijn vaak extern gericht. Je bent werkzaam in de frontoffice. Belangrijk is dat jij het leuk vind om goed inzicht in de bedrijfsprocessen en de office taken te hebben. Je begrijpt waarom je bepaalde taken verricht en kan dit uitleggen of er toelichting bij geven. Je kunt goed plannen en organiseren en bent stressbestendig en flexibel zijn, want in jouw werk heb je te maken met deadlines. Je bent klantgericht en leeft je in in de situatie en de wensen van de klant en komt altijd afspraken na. Je beschikt over cijfermatig inzicht en begrijpt waarom je bepaalde handelingen verricht. Je gaat zorgvuldig om met de verwerking van (vertrouwelijke) gegevens, denkt marktgericht c.q. vanuit de opdrachtgever, bent zakelijk, proactief, sensitief, improviseert zonodig, drukt je mondeling en schriftelijk zeer goed uit en speelt goed in op mensen en situaties.

Opleidingsinhoud

De opleiding management assistente niveau 4 duurt 3 jaar. De bol-opleiding bestaat voor 60 tot 70% uit binnen de school leren en voor 30 tot 40% buiten de school leren (stage).

Examens

Toetsing vindt plaats middels: centrale (landelijke) examens, kwalificerende examens,  opdrachten, projecten, proeven van bekwaamheid.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

 • Met een diploma vmbo-t, g, of k, ben je toelaatbaar tot het mbo (met een voldoende voor Nederlands en Engels).
 • Heb je een diploma dat niet aansluit op de sector Secretariële Beroepen dan moet je in ieder geval wiskunde en economie of een tweede vreemde taal in je pakket gehad hebben (met een voldoende voor Nederlands en Engels).

Vervolgopleidingen

De opleiding geeft ook toegang tot hbo, denk hierbij aan pabo, People Business and Management, Hogere Juridische Opleiding, enz.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?