Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting

Maatwerk Economie/administratieMaatwerk Economie/administratie

Niveau
Opleidingsduur
in overleg
Opleidingsvorm
MBO - bbl (beroepsbegeleidende leerweg) op maat (werknemers)

Opleidingsinhoud

BBL onderwijs op maat leidt tot een MBO diploma, en voldoet aan alle wettelijke eisen die OC&W stelt. Het maatwerk kan in verschillende vormen:

- maatwerk in de organisatie; aangepaste planning, verkorte doorlooptijden op basis van werkervaring en eerdere diploma's, uitvoering op eigen locatie, etc.

- maatwerk op inhoud: praktijkopdrachten die zijn toegespitst op uw organisatie, begeleiding op maat, etc.

Toelichting

Voor meer informatie:

de heer Jos Remmel , tel. 06- 29543618  of mail naar jremmel@arcuscollege.nl

Mevrouw I.M.J. Bisschoff, tel. 06 - 46116140  of mail naar ibisschoff@arcuscollege.nl

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Bij BBL werk en leer je tegelijk. Naast je baan, ga je 1 of 2 dagen per week naar Arcus. Het bedrijf waar u werkt dient dan wel een erkend leerbedrijf bij de brancheorganisatie te zijn


 

Kosten opleiding

De prijzen van deze opleiding en leermiddelen zijn op aanvraag, bij uw adviseur.

Subsidie

Subsidieregeling praktijkleren
Onze BBL opleidingen voldoen aan de eisen van de subsidieregeling praktijkleren. Uw werkgever of opdrachtgever kan indien dit wenselijk wordt geacht gebruik maken van deze subsidieregeling praktijkleren. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Nadere bepalingen/eisen t.a.v. deze regeling vindt u via de volgende site van: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Klik hier voor meer informatie over branchespecifieke scholingsfondsen.

Voor de sector Economie/administratie zijn we gespecialiseerd in maatwerk op het vlak van :

- Administratie

- Commercieel

- transport

- ict

- Logistiek

- Retail
 

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

 Voor vragen kunt u terecht bij uw adviseur:

Jos Remmel

M: 0629543618

E: jremmel@arcuscollege.nl

Iris Bisschoff M: 0646116140 E: ibisschoff@arcuscollege.nl

 

 Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?