Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Logistiek teamleiderLogistiek

Crebo code
25372
Niveau
3
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Logistiek
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

De logistiek teamleider valt onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van een logistiek supervisor (grootbedrijf) of een directeur (MKB). De logistiek teamleider voert een aantal van zijn coördinerende taken uit op kantoor, maar voert als meewerkend voorman ook werkzaamheden in het magazijn uit. Hij stuurt als teamleider de medewerkers op de werkvloer aan bij de goederenontvangst en –opslag, het verzamelen en verzendklaar maken van de goederen en de voorraadinventarisatie. Hij voert deze taken ook zelf uit, maar zal in hoofdzaak deze werkzaamheden vanaf de werkvloer coördineren om de eisen met betrekking tot kwaliteit en productiviteit te bewaken en te behalen. Naast het coördineren en meewerken houdt de logistiek teamleider zich ook bezig met het organiseren van de randvoorwaarden voor de werkzaamheden in het magazijn. Hij werkt planningen uit in een concrete werkverdelingen prioritering op de werkvloer. In nauw overleg met zijn leidinggevende en/of het management zorgt hij dat de medewerkers en het materieel optimaal ingezet kunnen worden bij de werkzaamheden. Hij verzorgt als schakeltussen werkvloer en management informatie aan het management over de prestaties op de werkvloer. Een logistiek teamleider heeft een signaalfunctie naar zijn leidinggevende over onder meer productiviteit, Arbo, veiligheid, inrichting, opleidingen, organisatorische zaken en investeringssuggesties.

Opleidingsinhoud

Bij elk beroep behoren werkzaamheden die door een belangrijk deel van de beroepsbeoefenaars worden uitgevoerd. De werkzaamheden die onderling samenhangen noemen we kerntaken.

Deze opleiding bestaat uit de volgende kerntaken.

- Goederen/producten ontvangen en opslaan.
- Orders verzamelen.
- Goederen/producten verzenden.
- Coördineert logistieke werkzaamheden.
- Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt aan de opleiding logistiek teamleider beginnen als je (een van) de volgende opleiding(en) hebt behaald:

De vmbo-diploma’s kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg geven doorstroomrecht zonder aanvullende eisen naar de mbo vakopleidingen (niveau 3) en naar de mbo middenkaderopleidingen (niveau 4) in de verwante sector.

•            Niet verwant naar MBO 3 of 4 Economie: eis: wiskunde, economie of 2e moderne taal.

•            Niet verwant naar MBO 3 of 4 Techniek: eis: wiskunde, of natuur- en scheikunde.

We kunnen uitzonderingen maken op bovenstaande, indien uit nader onderzoek blijkt dat studenten toch geschikt zijn voor het desbetreffende onderwijs.

Vervolgopleidingen

Alle niveau 4 opleidingen, bijvoorbeeld Logistiek Supervisor n. 4

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?