Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

KapperHaarverzorging (Kappen)

Crebo code
25400
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Kappen
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Het kappersvak heeft een grote aantrekkingskracht op jonge en creatieve mensen. Door jouw werk kun jij ervoor zorgen, dat andere mensen zich goed en zelfverzekerder voelen.  Ze leuker en verzorgder uitzien. Wat is er mooier dan dat? Het kappersvak biedt jou veel mogelijkheden. Een goede kapper/kapster vindt altijd een baan in een kapsalon. Maar er is meer, misschien word je ooit gevraagd te helpen op een beurs of bij een toneeluitvoering. Wie weet of jij ooit jouw kunsten kunt presenteren bij een modeshow. Zou het niet mooi zijn als je ooit jouw eigen salon kunt openen?

Opleidingsinhoud

Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en een professionele houding. Hierbij krijg je intensieve studie- loopbaanbegeleiding. Zo maak jij je de competenties eigen, die nodig zijn in je toekomstige beroep. Nederlands, rekenen, vaktechnische vaardigheden en sociale vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Als kapper leer je de meest voorkomende handelingen in een salon, onder begeleiding uit te voeren. In de opleiding Kapper leer je niet alleen technische vaardigheden maar wordt er ook veel aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden. Je moet immers goed naar je klant kunnen luisteren en goed kunnen doorvragen om hun wensen duidelijk te krijgen. Met jouw kennis adviseer je de klanten. Je hebt een uitvoerende functie in de kapsalon; dit betekent dat je altijd op een leidinggevende kunt terugvallen. Ook hebben wij op school onze eigen salon, hier worden alle werkzaamheden uitgevoerd, zoals in een echte kapsalon. Deze salon is een belangrijk onderdeel van het leren en daarom wordt je in de salon ingezet tijdens je opleiding. Tijdens de praktijklessen werk je met modellen die je als echte klanten behandelt. Naast de lessen op school doe je ook praktijkervaring op door de stage/beroepspraktijkvorming (bpv) die je in erkende leerbedrijven volgt. Nieuw zijn de keuzedelen die je kunt volgen. Je volgt de trajecten bovenop je kappersopleiding.

De opleiding tot kapper duurt twee jaar. Na het afronden van de opleiding Kapper kun je een belangrijke ondersteunende rol in de kapsalon vervullen.  Ben je gemotiveerd en bereid hard te werken, dan kun je eventueel de opleiding vervolgen tot Allround kapper.

Toelichting

Aanmelding: Stuur het aanmeldingsformulier samen met de gevraagde gegevens, zoals het decanen- inlichtingenformulier naar de onderwijsadministratie. Je ontvangt een uitnodiging voor een intakebijeenkomst als alle gevraagde gegevens bij ons binnen zijn.

Mogelijke functie

Kapper

Examens

Komend schooljaar gaan we starten met het nieuwe kwalificatie-dossier. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee, o.a op het gebied van examinering.

De examenmix voor de opleiding Kappen bestaat uit:

 - Proeve van bekwaamheid; dame knippen, föhnen en stylen

 - Praktijkexamens: heer knippen, vlechten, watergolfbehandeling, wikkelen, kleurproduct aanbrengen, tijdelijk omvormen met warmteapparatuur.

 -Theorie-examen: Kapper 1 en Kapper 2

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om toegelaten te worden tot de opleiding is er minimaal een VMBO diploma,
Basis beroepsgerichte leerweg nodig.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

Nadere informatie over kosten lesmateriaal en de pakketkosten volgt tzt.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generiek vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?