Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Junior assistent accountantFinanciƫle Beroepen

Crebo code
25140
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Administratie
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Je bent werkzaam bij een accountantskantoor of administatiekantoor.  Je controleert alle  financiele informatie van de klant, en geeft desgewenst financieel/administratieve en/of fiscale ondersteuning. Belangrijk is daarbij; goed inzicht in boekhouding en fiscaliteiten, overzicht in/over de gehele (en ook sub-) administratie; je brengt risico's in kaart, rapporteert hierover naar de klant, zorgt voor dossiervorming. Je werkzaamheden zijn sterk gericht op controleren, maar deels ook adviserend van aard. Je taken zijn erop gericht dat de klant goede beslissingen kan nemen voor zijn bedrijfsvoering en kan voldoen aan eisen van externe verantwoording. Je bent klantgericht, sociaal, komt afspraken na en beoordeelt zaken vanuit de regelgeving afgezet tegen de beroepsethiek.

Opleidingsinhoud

De opleiding financiële beroepen kent drie uitstroomrichtingen:
- junior assistent accountant 25140
- bedrijfsadministrateur 25138
De bol-opleiding bestaat voor 60 tot 70% uit binnen de school leren en voor 30 tot 40% buiten de school leren (stage).

Toelichting


 

Mogelijke functie

Junior assistent-accountant:
Taken
Je verwerkt financiële administraties van je klanten.
Je verzorgt de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en managementinformatie.
Je doet werk voor de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting.

Examens

Het examen bestaat uit: theoretische examens, opdrachten, projecten en proeven van bekwaamheid.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Leerlingen zijn toelaatbaar met een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg van het vmbo. Voor leerlingen met een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg in de sector zorg en welzijn, is één van de volgende vakken verplicht: wiskunde, economie of een tweede vreemde taal. Leerlingen met een overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo zijn ook toelaatbaar. Advies optimale aansluiting: Een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg in de sector economie sluit het beste aan. Bij diploma's van de gemengde of theoretische leerweg van andere vmbo-sectoren geeft een vakkenpakket met economie de beste aansluiting.

Vervolgopleidingen

Hbo-opleidingen. Denk aan de sector Economie: hbo Management Payroll Professional en Vakopleiding Payroll Services, twee erkende particuliere opleidingen van de Academy for Payrollprofessionals en hbo Bedrijfseconomie.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?