Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Integrale opleiding Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IGMaatschappelijke Zorg / Welzijn

Crebo code
23181
Niveau
3
Opleidingsduur
3
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Maatschappelijke zorg
Locatie
Arcus Campus / Zorgacademie Parkstad
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen / Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

De  nieuwe opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG is een antwoord op veranderingen  in het werkveld.  De tendens binnen zorginstellingen is: niet zorgen voor - maar zorgen dat. Dit vraagt verzorgenden die aan kunnen sluiten op de zelfredzaamheid van de cliënt  en met de zorgvrager en zijn netwerk in gesprek kunnen gaan om samen te bepalen wat nodig is.

Iets voor mij? 

Wil jij graag zorgvragers begeleiden bij het wonen, werken en leven? Wil jij leren  hoe je zorgvragers kunt  stimuleren tot zelfredzaamheid? Trekt het je te werken in teamverband? Ben je geduldig en flexibel? Wil je meer zicht krijgen op jouw kwaliteiten en hoe deze in te zetten ter ondersteuning van anderen? Dan is de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG iets voor jou!

Opleidingsinhoud

Je start met een algemene basisperiode van 1 jaar, onafhankelijk van je uitstroomprofiel. Na de eerste 20 weken school ga je wekelijks stage lopen in de beroepspraktijk. Vanaf het tweede leerjaar volg je specifiek het uitstroomprofiel en kies je de branche van je voorkeur: verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (Ghz) of Specifieke Doelgroepen.Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Hierbij word je intensief begeleid door je mentor en de docenten. Zo maak jij je de competenties eigen die nodig zijn voor je toekomstig beroep.

Tijdens de opleiding leer je:

 • cliënten ondersteunen met ontwikkeling en opvoeding
 • cliënten ondersteunen met persoonlijke verzorging
 • cliënten ondersteunen met wonen en huishouden
 • cliënten ondersteunen met werk, scholing en vrije tijd
 • de (hulp)vragen en wensen van de cliënten inventariseren
 • een activiteitenplan opstellen en uitvoeren
 • uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden binnen de kaders van een Verzorgende IG

Je leert dus de cliënt te begeleiden bij  persoonlijke basiszorg, de lichamelijke verzorging, de zorg voor huishouding, de dagbesteding. Omdat je als Medewerker Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG deel uitmaakt van een zorgteam leer je te werken in multidisciplinair teamverband. Dat betekent dat je de zorg die je verleent afstemt op zorg- en begeleidingsdoelen en bespreekbaar maakt naar collega’s en mantelzorgers.

Enkele werkvormen die wij in beroepsgericht onderwijs aanbieden zijn: hoorcolleges, actuele praktijkcasussen, intervisie, vaardigheidstrainingen, en projectmatig werken.

Nederlands, rekenen, loopbaan- en burgerschap, maken als generieke vakken deel uit van de opleidingsinhoud.

Mogelijke functie

Als Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG ga je werken bij  instellingen die ondersteuning en zorg geven op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding / werk.  Denk aan woonvormen voor ouderen, m.n. kleinschalig wonen in een verpleeg-of verzorgingstehuis of woonvormen/ dagbesteding voor mensen met een verstandelijk beperking. Je leert wensen van cliënten te achterhalen en te vertalen naar begeleiding op maat. Je stemt de zorg en welzijn af met andere disciplines, zoals Helpende zorg & welzijn, verpleegkundige, fysiotherapeuten, artsen en maatschappelijke zorg.

Daarnaast is er ondersteuning nodig van de cliënt  bij de dagelijkse zorg, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden en/of bij het opnemen van voeding en vocht en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Het is je taak om cliënten dusdanig te stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in hun omgeving. Je begeleidt individuele cliënten en groep(en) bij emotionele problemen en bij zelfstandig en sociaal maatschappelijke zaken. Je geeft voorlichting en adviezen hoe om te gaan met ziektes en beperkingen.

Examens

Bij deze integrale opleiding ontvang  je twee niveau 3 diploma’s; diploma Verzorgende-IG en het diploma Maatschappelijk Zorg N3.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

 • vmbo theoretische-, gemengde- of kaderberoepsgerichte leerweg;
 • mavo diploma;
 • havo overgangsbewijs van 3 naar 4;
 • mbo niveau 2 diploma

Vervolgopleidingen

De diploma’s verzorgende-IG en het diploma Maatschappelijk Zorg N3 verlenen toegang tot het volgen van een opleiding op niveau 4. Bijvoorbeeld Verpleegkundige of Maatschappelijke Zorg Niveau 4.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Verklaring Omtrent Gedrag

Met deze opleiding kies je ervoor om met mensen te gaan werken. Dat doe je ook al  tijdens je stage. Dan moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen laten zien. Houdt daarmee rekening als je een studie in het domein Welzijn wilt volgen. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie.

Sommige stageplaatsen eisen een inenting tegen Hepatitis B. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?