Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting

Handhaver toezicht + veiligheid (politie)Publieke beveiliging

Crebo code
25409
Niveau
3
Opleidingsduur
30 maanden
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Orde en veiligheid
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als handhaver houd je toezicht op specifieke wijken, parken of op het gemeentehuis. Samen met je collega’s zorg je voor een veilige omgeving. Als handhaver mag je bepaalde strafbare feiten opsporen en vervolgens ingrijpen. Afhankelijk van je functie mag je bijvoorbeeld staande houden en boetes geven. Daarbij straal je rust en overwicht uit om escalaties te voorkomen. Je bent inventief, kunt goed samenwerken en je verliest de grenzen van je eigen rol niet uit het oog. Je moet de verschillende bezwaar mogelijkheden binnen de rechtshandhaving gebieden kunnen uitleggen aan het publiek. Je surveilleert in uniform op plaatsen en tijden dat handhaving gewenst is en treedt op indien daartoe aanleiding voorstaat.

Opleidingsinhoud

Op dit moment is aanmelden voor deze opleiding helaas niet meer mogelijk voor cohort 2019/2020. 

De opleiding is heel praktijkgericht: vanaf de eerste schooldag leer je kennismaken met het werk van een Handhaver door middel van praktijk situaties met rollenspelen, opdrachten, projecten bij o.a. 11de van de 11de, Roda Jc, Amstel Goldrace, verkeerscontroles, etc. De vakken die je krijgt in leerjaar 1, staan allemaal in het teken van het behalen van, je BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Na leerjaar 1 kies jij je uitstroomprofiel i.s.m. werkveld en docententeam richting politie of handhaving en stomen we je klaar voor je HTV-diploma en de verbetering van je kansen bij een politiesollicitatie of sollicitatie binnen een handhavingsorganisatie. Je leert waarnemen, observeren en mensen aanspreken op hun gedrag. Je wordt op straat vaak aangesproken door mensen die iets willen weten. De theorie en de vaardigheden die je hierbij nodig hebt, leer je in de lessen. Sociale vaardigheid is een belangrijke eigenschap van een handhaver. Je houding lokt geen agressief en non-coöperatief gedrag uit. Je bent een teamspeler en kan verantwoordelijkheid dragen voor je eigen takenpakket. In deze opleiding worden theorie en praktijk afwisselend gedoceerd en krijg je de kneepjes van het vak aangeleerd.

Toelichting

De opleiding bestaat uit:
Kerntaken theorie en praktijk: toezien op orde en veiligheid in het publieke domein, optreden bij incidenten en het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden.

Onderdelen: maatschappelijke oriëntatie, leren loopbaan en burgerschap (llb), Bedrijfshulpverlening (BHV), fysieke vaardigheden (sport), onderlinge instructie, communicatieve vaardigheden, Nederlands, Engels en rekenen.

Tijdens de opleiding loop je stage in de publieke en de private sector. Deze stage maakt een wezenlijk onderdeel uit van je totale opleiding.

Examens

De examenonderdelen worden afgenomen door Exameninstelling Toezicht en Handhaver (ExTH).
Wij handelen naar de Richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs inzake de examinering van Nederlands, Rekenen en Engels.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Op dit moment is aanmelden voor deze opleiding helaas niet meer mogelijk voor cohort 2019/2020. 


Je moet minimaal beschikken over een diploma VMBO K/GL/TL of een overgangsbewijs van 3 naar 4 Havo.

De intakeprocedure

Zodra je aanmeldingsdossier compleet is, inclusief puntenlijst van je actuele opleiding (m.u.v. je diploma als je nu nog studeert), ontvang je een uitnodiging voor  een onderzoek, zodat wij zicht krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en omstandigheden.

Hierna krijg je een uitnodiging voor een sport- en groepsdynamische dag, waarbij we letten op je algemene conditie, motorische aanleg, mogelijkheden en op je gevoel voor samenwerking.   

Daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek. Aan het einde van dit gesprek hoor je mondeling wat ons advies voor jou is, of deze opleiding voor jou haalbaar kan zijn. Het kan echter ook zijn dat er nog een vervolggesprek nodig is. 

Omdat er voor deze opleiding een numerus fixus geldt (maximaal 24 studenten per klas is belangrijk dat je zo spoedig mogelijk je aanmeldingsdossier compleet maakt. De datum van het plaatsingsadviesgesprek is bepalend voor de volgorde van aanname.

Na aanname dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Mocht het zijn dat deze om redenen niet wordt verleend, dan zal er geen plaatsing volgen of de opleiding worden beëindigd.

Vervolgopleidingen

Uitstroom HTV-politie
Als je binnen de opleiding HTV het uitstroomprogramma HTV-politie doorloopt, dan is het mogelijk om binnen het politieonderwijs een jaar verkorting te krijgen. Je doorloopt wel eerst de reguliere politiekeuring.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

 Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?