Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Gezel SchilderSchilderen

Crebo code
25029
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Afbouw, bouw en onderhoud
Locatie
Arcus / Leeuwenborgh Techniek
Sibemaweg 20
6224 DC Maastricht

Beroepsbeschrijving

De gezel schilder is veelal in loondienst werkzaam, of werkt als zelfstandige, in de schilders- en onderhoudsbranche. Hijvoert werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers binnen de woning- en utiliteitsbouw, zoals woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen. Dit kan zowel onderhoud als nieuwbouw zijn. Verder werkt de gezel schilder soms ook op de werkplaats. Hij voert zijn werkzaamheden zowel binnen als buiten uit en heeft ook te maken met werken op hoogte. Het schilderwerk wordt op diverse ondergronden uitgevoerd; denk bijvoorbeeld aan hout, steen en metaal. Als gezel schilder werk je in zowel in teamverband als individueel. Daarbij krijgt hij te maken met een leidinggevende, collega’s en in sommige gevallen ook de opdrachtgever en onderaannemers/medewerkers uit andere disciplines (zoals timmerlieden, elektriciens, stoffeerders etc.) en andere betrokkenen zoals bewoners.

 

Een gezel schilder is klantgericht en vertegenwoordigt zijn bedrijf op een goede manier. Hij hanteert de juiste omgangsvormen en kan zich verplaatsen in de wensen van de opdrachtgever en houdt binnen zijn eigen wensen ook rekening met deze wensen. Een gezel schilder moet goed kunnen samenwerken met een team en is daarnaast ook kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgericht. Hij kan flexibel omgaan met de verschillende omstandigheden waarin hij werkt en waarmee hij wordt geconfronteerd. Hij staat open voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied en is zich bewust van de voorgeschreven Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Opleidingsinhoud

<span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family:;" trebuchet="" arial;"="" "lumm="50000" 100.0%;="" #7f7f7f;="" 128;="" text1;="" 10pt;="" ms","sans-serif";="" lumo='50000";'>De opleiding is een 3-jarige dagopleiding (BOL 3 opleiding). Dit betekent minimaal 60% van de tijd leren op school. De rest van de tijd wordt buitenschools geleerd. De leerlingen volgen een individuele leerroute en worden door hun mentor geholpen met hun leer- en ontwikkelingsplan. De opleiding is competentiegericht waarbij projecten de kern vormen van de opleiding.

Mogelijke functie

Als gezel schilder kun je als zelfstandig beroepsbeoefenaar aan de slag. Soms geef je leiding aan collega-schilders.

Examens

Je sluit de opleiding af met een praktijkexamen, een calculatietoets, een examen in de BPV (stage) en een kennismeting (eindgesprek).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO-diploma Kader
Diploma beroepsopleiding (niveau 2) in dezelfde vakrichting.

Vervolgopleidingen

Restauratieschilder, Voorbereidende docentenopleiding (VL), Ondernemer.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

<span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family:;" trebuchet="" arial;"="" "lumm="50000" 100.0%;="" #7f7f7f;="" 128;="" text1;="" 10pt;="" ms","sans-serif";="" lumo='50000";'>De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd.

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

De opleidingsplaatsen, evenals de leerweg kan mogelijk wijzigen ook gedurende de opleiding dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een opleiding, en mogelijke toekomstige verhuizingen.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?