Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie(GVP) Opleiding

Niveau
Opleidingsduur
15 scholingsdagen + 3 intervisie bijeenkomsten
Opleidingsvorm
Cursussen en trainingen
Opleidingsrichting
Zorg
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Wilt u als organisatie mee in de kwaliteitsverbetering die de PG-zorg nodig heeft en/of willen medewerkers in uw organisatie zich verder bekwamen en specialiseren in de psychogeriatrie? Dan is deze opleiding mogelijk iets voor uw medewerkers en uw organisatie!

De GVP opleiding wordt zeer enthoudiast ontvangen door zowel cursist, organisatie als cliënt/familie. In deze opleiding wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de psychogeriatrische zorg.

Opleidingsinhoud

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de GVP.
De inhoud van het programma is gebaseerd op de drie kerntaken en competenties die in dit profiel centraal staan. Het programma is als volgt opgebouwd:

Module 1: De mens vanuit psychogeriatrische dimensies:

 • Visie op mensen met dementie;
 • Dementiële ziektebeelden, psychiatrie, hersenen/geheugen;
 • Observatie en indeling in fasen;
 • Benaderwijzen;
 • Rouw- en verliesverwerking, palliatieve zorg.

Module 2: Het zorgleefplan:

 • Financieel kader en wet-/regelgeving;
 • Methodisch werken a.d.h.v. de domeinen;
 • Welkomstgesprek;
 • GVP als regisseur, multidisciplinair.

Module 3: Communicatie:

 • Algemene gespreksvaardigheden;
 • Feedback, aanspreken;
 • Omgaan met betekenisvol gedrag;
 • Omgevingsgerichte zorg.

Module 4: Wonen & Welzijn:

 • Ontwikkelingen in de ouderenzorg en woonvormen;
 • Familieparticipatie;
 • Ouderenmishandeling;
 • Domotica.

Module 5: GVP als rolmodel:

 • Kwaliteitszorg;
 • Leren/presenteren, veranderen;
 • Situationeel leidinggeven;
 • Problemen oplossen.

Toelichting

Wijze van leren:
De psychogeriatrische cliënt/bewonen er zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De cursist gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Ook betrekken we cliënten en mantelzorgers in het leertraject waardoor er direct gehoord, gevoeld en ervaren wordt wat belangrijk is voor een Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen cursisten doormaken op de werkplek en wat dit betekent voor het welbevinden van de cliënt/bewonen.

Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatiegebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio:
De deelnemers werken tijdens de opleiding met een portfolio. Met dit portfolio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Examens

Diploma:
Na het behalen van de examens, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio, krijgen de deelnemers een door de branche erkend diploma en de daarbij behorende speld.

De GVP opleiding is geaccrediteerd in het V&V register voor 96 punten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Gediplomeerde verzorgende niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) of verpleegkundige niveau 4 en minimaal 1 jaar ervaring in de psychogeriatrie.

Kosten opleiding

De kosten zijn op te vragen bij de opleidingsadviseur.

Opbouw en planning GVP opleiding:
De opleiding telt in totaal vijftien scholingsdagen en drie intervisiebijeenkomsten. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer zestien dagen bedraagt.

Voorlichting

Voor vragen of voorlichting kunt u terecht bij:

Silvia Meijers M: 0636534569 E: smeijers@arcuscollege.nl
Ingrid Stotijn M: 0636512829 E: istotijn@arcuscollege.nl

 

 Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?