Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Fotograaf (audiovisuele productie)AV-productie

Crebo code
25195
Niveau
4
Opleidingsduur
4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Fotograaf (audiovisuele productie)
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als FOTOGRAAF trek je er op uit om beelden te maken. Het merendeel van de audiovisuele producties wordt in opdracht gemaakt. Als fotograaf werk je voortdurend dienstverlenend aan een produc-tie. Niet zo zeer je eigen mening of smaak staat voorop maar die van de opdrachtgever. Natuurlijk stel je wel je eigen ideeën en gevoel voor vormgeving ten dienste van die opdrachtgever om deze te helpen zijn boodschap zo goed mogelijk bij de doelgroep over te laten komen. Je bent tevens in staat om concepten om te zetten in uitvoerbare plannen. Bij de uitvoering ben je in staat om het project ook te coördineren zodat alles volgens plan verloopt. Met behulp van techniek en apparatuur maak je dan beeld, licht en effecten zodat de uiteindelijk gekozen vorm kan worden gerealiseerd. Als fotograaf ben je werkzaam bij mediabedrijven, of een fotostudio of je werkt zelfstandig en bent als freelancer in te huren.

Opleidingsinhoud

De eerste leerjaren volg je voornamelijk in het KTM-Productiehuis workshops binnen je eigen opleiding én werk je samen met de andere opleidingen aan voorstellingen, waar uiteindelijk ook publiek bij betrokken wordt. Ook volg je de vakken Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen om je diploma Fotograaf te kunnen behalen. Bij het maken van fotoproducties horen ook zaken als de planningen maken, logistiek, draaiboeken technisch bewerken, artistiek meedenken, budgetbewaking, productiebegeleiding, klein onderhoud, enz. Dit wordt allemaal door de studenten onder begeleiding van vakdocenten voorbereid en uitgevoerd. De vakdocenten verzorgen daarbij de workshops en de individuele-  en groepsbegeleiding.
Door het maken van voorstellingen op school oefen je op een zo praktisch mogelijke manier je toekomstige beroep. We zullen je ook stimuleren om mee te werken aan festivals, theaterweken, optredens en exposities buiten school. Hoe meer, hoe liever. Want daar ervaar je weer andere aspecten van het beroep: daar ervaar je wat je moet kunnen, wat voor medewerkers er nodig zijn, zodat jij kunt laten zien of jij het in je hebt. Je zult op je functioneren ook pittige feedback krijgen. Ziet men het zitten met jou? Heb je voldoende talent? Heb je de juiste mentaliteit en motivatie? Wat beheers je al en waar moet je zeker nog stevig aandacht aan besteden?  Zou je bij een vacature worden aangenomen?
Hoe meer je actief bent in de wereld van Kunst, Theater en Media hoe helderder je beeld wordt van wat je wilt, wat je kunt en wat jij die wereld op termijn te bieden hebt. Bovendien krijg je een steeds groter netwerk waardoor je ook beter zicht krijgt op wat er zich allemaal op het gebied van Kunst, Theater en Media afspeelt.

Vanaf het 3de leerjaar wordt zowel op school als in de stage gewerkt aan het behalen van je diploma. Om dat diploma te behalen wordt er ook aandacht besteed aan ondernemingsplan maken, budgetteren, je eigen financiële administratie op orde houden, subsidies aanvragen en je netwerk onderhouden. We willen immers dat je na de diplomering succesvol kunt zijn en daarbij zijn al deze aspecten van nut. De stages worden doorlopen bij erkende leerbedrijven.

Aan het eind van je opleiding bepalen school en praktijk dan samen of je aan de diploma-eisen voldoet.

Mogelijke functie

Als fotograaf ben je werkzaam bij mediabedrijven, of een fotostudio of je werkt zelfstandig en bent als freelancer in te huren.

Examens

Aan het eind van je opleiding bepalen school en praktijk samen of je aan de diploma-eisen voldoet.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt worden toegelaten als je aan de formelen eissen voldoet:

- diploma VMBO-K, VMBO-G, VMBO-T
- diploma MBO- niveau 2
- overgangsbewijs Havo-3 naar Havo-4

Aanvullende eisen:

Creatieve en artistieke aanleg.

De intakeprocedure:

Zodra je aanmeldingsdossier compleet is (m.u.v. je diploma als je nu nog studeert) ontvang je een uitnodiging voor een onderzoek zodat wij zicht krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en omstandigheden. Daarna nodigen we je uit voor een creatieve opdracht en  beoordelen wij of je voldoet aan de eisen voor “creatieve en artistieke aanleg”. Daarbij letten we op gevoel voor beeld, compositie en basis technische vaardigheden. Vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen, om je heen kijken, onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht.
Na afloop volgt een gesprek waarbij je hoort of je aan de eisen voldoet en je aangenomen kunt worden. Het kan echter ook zijn dat er nog een vervolggesprek nodig is.

Omdat er voor deze opleiding een numerus fixus geldt, is het belangrijk dat je zo spoedig mogelijk je aanmeldingsdossier compleet maakt. De datum waarop je de creatieve opdracht maakt is bepalend voor de volgorde van aanname.

Vervolgopleidingen

Doorstromen naar HBO.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?