Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Facilitair leidinggevendeFacilitair leidinggevende

Crebo code
25175
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Facilitaire Dienstverlening
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

De facilitair leidinggevende is de man of vrouw in een bedrijf die verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de facilitaire dienstverlening. De facilitaire dienstverlening doet (dienstverlenende)werkzaamheden die nodig zijn om de interne organisatie van een bedrijf goed te laten verlopen. De facilitair leidinggevende regelt bijvoorbeeld de catering, de schoonmaak, de veiligheid, post- en repro, heeft contact met interne en externe klanten, zorgt voor leveringscontracten, handelt klachten af, maakt afdelingsplannen. Dit doet hij/zijn door op een goede wijze medewerkers te coachen en aan te sturen, een goede werkplanning te maken, budgetten te bewaken en rapportages op te stellen.
De bedrijven waar facilitair leidinggevenden werkzaam zijn, zijn onder andere multinationals, ziekenhuizen, congrescentra, scholen, evenementenorganisaties, banken, etc.
De facilitair leidinggevende heeft een dienstverlenende instelling, organiseert graag, heeft geen problemen met werkdruk, heeft geen 9 – 5 mentaliteit, werkt graag samen met anderen, neemt initiatief en is leergierig.

Opleidingsinhoud

Tijdens je studie richt je je op de volgende kerntaken:
1. Voert facilitaire werkzaamheden uit (hospitality, voeding, post- en repro, voorraad onderhoud, logistiek, veiligheid, schoonmaak en beheer gebouwen en apparatuur)
2. Voert organisatie gebonden taken uit (contact interne en externe klanten, leveringscontracten en leveringscondities, klachten behandeling, plannen van werkzaamheden, werkoverleg)
3. Geeft leiding en voert beheerstaken uit (afdelingsplanning, analyses maken voor begroting, budgetten bewaken, plannen en verdelen werkzaamheden, medewerkers aansturen, begeleiden van medewerkers, rapportages opstellen)

Door toegepaste werkprocessen leer je de kerntaken beheersen en werk je aan je competenties. Het eerste leerjaar, de basisfase, leer je de uitvoerende aspecten van facilitaire dienstverlening in vaardigheden onderwijs en in het leerwerkbedrijf op school, aangevuld met basisvaardigheden die je als leidinggevende moet beheersen.
In het tweede leerjaar komen de management aspecten aan de orde die je als toekomstig leidinggevende op school leert en oefent in een realistische omgeving waarbij je echt leiding gaat geven.
In het derde leerjaar ga je in stage voor een eindopdracht. Daarover moet je een scriptie maken, waarmee je bij goed resultaat de opleiding kunt afsluiten. Zoals blijkt uit de veelvuldigheid van dit beroep, zoeken we mensen die niet bang zijn om aan te pakken, flexibel zijn, zelfstandig kunnen werken, leidinggevende talenten hebben, maar vooral graag samenwerken met mensen die van jouw diensten gebruik willen maken.

Toelichting

Aanmelding: Stuur het aanmeldingsformulier samen met de gevraagde gegevens, zoals het decanen– inlichtingenformulier naar het CIP. Je ontvangt een uitnodiging voor een intakebijeenkomst als alle gevraagde gegevens bij ons binnen zijn. Tijdens de intakebijeenkomst zal worden besproken of de door jou gemaakte opleidingskeuze mogelijk is. Na de intakebijeenkomst ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Examens

Om het diploma te behalen moet je de kerntaken, de competenties en de ondersteunende vakken voldoende afsluiten. Er zijn enkele theorie-examens en vooral praktijkopdrachten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

• Diploma VMBO met theoretische, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg (Nederlands en twee vakken op C-niveau en 3 andere vakken op B-niveau)
• Diploma Facilitair Medewerker niveau 2
• HAVO overgang van 3 naar 4
• HAVO-diploma (in overleg instroom in 2e leerjaar)
• Een ander door de minister aan te wijzen gelijkwaardig diploma dan de eerder genoemde toelatingseisen en het toelatingsgesprek moet positief verlopen.

Vervolgopleidingen

Als je goed gemotiveerd bent, je opleiding afsluit met goede resultaten en aantoont dat je beschikt over de juiste werk- en beroepshouding, dan zijn de volgende beroepsopleidingen mogelijk: HBO-Facilitaire Dienstverlening of Vergelijkbare HBO opleidingen.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Informatie: dhr. André Cuijten: 088-027-2870 of acuijten@arcuscollege.nl

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?