Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

DoktersassistentDoktersassistent

Crebo code
25473
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Medisch assistenten (dokters-, apothekers- en tandartsassistent)
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

Als doktersassistent werk je in de gezondheidszorg. Je kan onder meer aan de slag bij een huisartsenpraktijk, een medische dienst of de sociale gezondheidszorg. Je hebt een ondersteunende rol. Het is jouw verantwoordelijkheid dat alles zo goed en soepel mogelijk verloopt in de praktijk of kliniek. Je staat patiënten te woord via de telefoon of aan de balie. Je maakt met hen een afspraak, verwijst ze naar een andere instelling, maar geeft ze ook voorlichting en advies. Je legt materialen, instrumenten en hulpmiddelen klaar voor de behandeling en bereid de behandelruimte voor. Tijdens de behandeling help je de dokter door de juiste spullen aan te geven en te assisteren bij bepaalde handelingen. Je doet ook een aantal handelingen zelfstandig, als bloeddrukmetingen, het maken van een hartfilmpje en het toedienen van injecties. Naderhand maak je de behandelruimte en de gebruikte materialen en middelen schoon en werk je de administratie bij.

Opleidingsinhoud

De opleiding is zeer beroepsgericht. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Zo bereiden we je voor op je toekomstig beroep. Hierbij word je intensief begeleid maar er wordt ook veel verantwoordelijkheid van jou verwacht. Je bent namelijk verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Werkvormen die wij in beroepsgericht onderwijs o.a. toepassen zijn: vaardigheidstrainingen, praktijklessen en hoorcolleges.

Toelichting

Aanmelding: bij voorkeur via internet, www.arcuscollege.nl, of stuur het aanmeldingsformulier op. Je ontvangt een uitnodiging voor een intakebijeenkomst als alle gevraagde gegevens bij ons binnen zijn. Tijdens de intakebijeenkomst zal worden besproken of de door jou gemaakte opleidingskeuze mogelijk is. Na de intakebijeenkomst ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Mogelijke functie

In een dokterspraktijk ben je een onmisbare schakel tussen de patiënt en de arts. Om te beginnen maak je als assistent de telefonische afspraken voor een consult of behandeling. Jij moet dan kunnen beoordelen hoe dringend het verzoek van de patiënt is; of je de patiënt kunt geruststellen of dat je onmiddellijk de dokter moet inschakelen. Als die op dat moment niet bereikbaar is, moet je soms zelf beslissingen kunnen nemen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld snel vervoer naar een ziekenhuis moet regelen. Als doktersassistent ben je immers opgeleid om mensen te woord te staan en te zorgen dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Soms moet je zelf hulp verlenen, zoals het verzorgen van wonden, het geven van een spuitje of het maken van een hartfilm. Ook kan de dokter het wrattenspreekuur of het bloeddrukspreekuur aan jou overlaten. Je assisteert de dokter bovendien bij kleine ingrepen en bij onderzoek van bloed en urine van patiënten. Verder houd je de patiëntenadministratie en de financiële administratie bij. Het is jouw taak te zorgen dat alle gegevens, die voor de gezondheid van de patiënt van belang zijn, nauwkeurig worden verwerkt en dat het versturen en betalen van rekeningen goed verloopt.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO diploma via de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg, diploma MAVO, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO,  een opleiding niveau 2 of een ander gelijkwaardig diploma.

Aan de hand van de intake zal overleg plaatsvinden of je daadwerkelijk geschikt bent voor de opleiding.

 

Vervolgopleidingen

Verschillende Hbo opleidingen

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?