Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Dienstverlening Helpende Zorg en WelzijnWelzijn

Crebo code
25498
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Helpende zorg en welzijn
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als helpende zorg & welzijn kan je aan de slag op verschillende plekken in de zorgsector. Je kan bijvoorbeeld werken bij een kinderdagverblijf, een instelling in de verstandelijk gehandicaptenzorg of een revalidatiecentrum of woon- of zorgcentrum. Je helpt en verzorgt mensen. Bijvoorbeeld mensen met een handicap, ouderen en eventueel kinderen. Als helpende welzijn heb je veel contact met cliënten en collega’s. Je hebt verzorgende, begeleidende, huishoudelijke en organisatietaken. Het is een afwisselende baan, want werken met mensen maakt elke dag anders.

Opleidingsinhoud

Jouw opleiding is een basisberoepsopleiding. Omdat je praktische ondersteuning geeft aan mensen die jouw hulp nodig hebben moet je handig en doortastend zijn, verantwoordelijkheid kunnen dragen en de handen uit de mouwen willen steken. Je hebt plezier in de omgang met mensen, je bent geduldig en tactvol. Onregelmatige werktijden en weekenddiensten vormen geen probleem.

Helpende Zorg en Welzijn studenten volgen een twee jarige opleiding waarbij 2 kerntaken centraal staan. Deze kerntaken zijn: het uitvoeren van huishoudelijke werk, het zorgen voor de ander en het begeleiden van activiteiten. Je doet ervaring op met het uitvoeren van verschillende taken. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Zo maak jij je de competenties eigen die nodig zijn in je toekomstig beroep. Hierbij word je intensief begeleid. Werkvormen die wij in competentie gericht onderwijs o.a. toepassen zijn: vaardigheidstrainingen, praktijklessen, projectmatig werken met een ondersteuning van theorie.

Toelichting

Aanmelding: Meld je digitaal aan via www.arcuscollege.nl of stuur het aanmeldingsformulier samen met de gevraagde gegevens, zoals het decanen– inlichtingenformulier naar de Onderwijsadministratie. Je ontvangt een uitnodiging voor een intakebijeenkomst als alle gevraagde gegevens bij ons binnen zijn. Tijdens de intakebijeenkomst zal worden besproken of de door jou gemaakte opleidings- keuze mogelijk is. Na de intakebijeenkomst ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Mogelijke functie

Als Helpende Zorg en Welzijn kun je werkzaam zijn bij o.a: instellingen voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten, ouderenzorg, thuiszorg, verpleegklinieken. Beperkte arbeidsmogelijkheden zijn er in het basisonderwijs en speciaal -basis onderwijs, asielzoekerscentra, de kinderopvang.

Examens

Je ontvangt het diploma Helpende Zorg en Welzijn als de kerntaken en certificeerbare eenheden zijn behaald. Deze behaal je door de afgesproken opdrachten, toetsen en examens af te sluiten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Niveau 1 opleidingen. VMBO: basisberoepsgerichte leerweg.

Vervolgopleidingen

Alle niveau 3 opleidingen, bijvoorbeeld Verzorgende niv 3, Pedagogisch Werker niv 3 kinderopvang, Medewerker maatschappelijke zorg niv 3.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?