Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)Verzorgende (EVV)

Niveau
Opleidingsduur
13 scholingsdagen + 4 intervisie bijeenkomsten van twee uur
Opleidingsvorm
Cursussen en trainingen
Opleidingsrichting
Zorg
Locatie
Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen

Beroepsbeschrijving

De ouderenzorg is volop in beweging en dit is zowel extra- als intramuraal goed merkbaar. Duidelijk is dat in de complexe, veranderende, zorgwereld de rol van naasten en vrijwilligers steeds belangrijker gaat worden.

Deze ontwikkelingen hebben allerlei gevolgen voor de rol van EVV en krijgen daarom de nodige aandacht binnen deze opleiding. Daarnaast worden teams steeds zelfstandiger wat een groot appèl doet op de EVV. In deze opleiding leer je de wensen/behoeften van cliënten in samenspraak met diens omgeving te vertalen m.b.v. het zorgleefplan. De kwalieit van leven, eigen regie en zelfredzaamheid staat daarbij voorbij. Je ontwikkelt de nodige vaardigheden om te kunnen coördineren zowel in het eigen team als in samenwerking met andere disciplines.

Opleidingsinhoud

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de EVV. Daarin zijn twee kerntaken en veertien competenties beschreven.

De opleiding bestaat uit vier modulen. Binnen iedere module staat een specifieke rol van de EVV cenraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als EVV doormaakt.

Module 1: Het zorgleefplan:

 • Visie op Zorg;
 • Financieel kader;
 • Methodisch werken;
 • Wet- en regelgeving;
 • Zelfredzaamheid en participatie.

Module 2: Communicatie:

 • Basisgespreksvaardigheden;
 • Het voeren van diverse gesprekken (Onderhandelen , evalueren e.a.);
 • Motiverende gespreksvoering.

Module 3: De EVV als regisseur van continue zorg in het team en in samenwerking met andere disciplines:

 • Samenwerken in het team;
 • Feedback, aanspreken;
 • Situationeel leidinggeven;
 • Voeren van een overleg (profileren);
 • Werken in een zelfstandig team.

Module 4: Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg:

 • Kwaliteitszorg;
 • Wonen en welzijn;
 • Domotica.

Toelichting

Wijze van leren:
Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. Je gebruik voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheden in de praktijk (in)geoefend. Tevens werk je tijdens de beroepspraktijk-vorming aan de ontwikkeling van de competenties op de werkplek. Hierover reflecteer je in gesprekken met je werkbegeleider.

Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden.

We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen je doormaakt op de werkplek en wat dit betekent voor het welzijn van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie-gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio:
Tijdens de opleiding werk je met een portfolio. Met dit portfolio toon je aan wat je hebt gedaan, hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

Examens

De toetsing van de verworven competenties vindt plaats door middel van vier praktijkgerichte examens. Na het behalen van deze examens, 90% aanwezigheid en een compleet portfolio krijg je een door de branche erkend diploma en de daarbij behorende speld.

De EVV opleiding is geaccrediteerd in het V&V register voor 86 punten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Gediplomeerde verzorgende niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundige niveau 4, werkzaam in de praktijk en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij het beroep EVV tijdens de opleiding uit de voeren.

Kosten opleiding

De kosten zijn op te vragen bij de opleidingsadviseur.

Opbouw en planning:
EVV opleiding
De opleiding tel in totaal dertien scholingsdagen en vier intervisie-bijeenkomsten van twee uur. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer zestien dagen bedraagt.

Voorlichting

Voor vragen of voorlichting kunt u terecht bij:

Silvia Meijers M: 0636534569 E: smeijers@arcuscollege.nl
Ingrid Stotijn M: 0636512829 E: istotijn@arcuscollege.nl

 

 Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?