Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting

BeveiligerParticiliere beveiliging

Crebo code
25407
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Orde en veiligheid
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Beveiligers kunnen werken bij allerlei soorten bedrijven en organisaties, van olieraffinaderijen tot ministeries. Zij kunnen werkzaam zijn als algemeen beveiliger, maar ook als mobiel surveillant, evenementenbeveiliger, winkelsurveillant of persoonsbeveiliger. De voornaamste taak van een beveiliger bestaat uit het toezicht houden en controlerende taken. Je zorgt voor orde en veiligheid, je merkt afwijkingen op en treedt op in ongewenste situaties. Je opent en sluit gebouwen, loopt onder meer algemene, brand- en sluitrondes, overdag en ’s nachts. In gevaarlijke situaties roep je hulp in. Hierbij is het belangrijk om samen te werken. Als beveiliger kom je veel verschillende mensen tegen. Je zult naast beveiligen ook vragen van mensen beantwoorden, je bent dus ook dienstverlenend bezig.

Opleidingsinhoud

De opleiding Beveiliger duurt ongeveer 2 jaar. Bij goede voortgang is het mogelijk om het 2e leerjaar in april af te sluiten. Je moet 5 onderdelen met een voldoende afsluiten. In het eerste leerjaar volg je de theoretische opleiding gedurende 5 maanden. Vervolgens ga je een heel jaar praktijkervaring opdoen in de vorm van Beroepspraktijkvorming ( BPV ). Daarna volgt eventueel nog een korte periode met enkele extra’s die je opleiding volledig maken.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte examenonderdelen:
• Beveiliging van Gebouwen
• Wettelijke Kaders
Om deze opleiding te kunnen volgen moet je:
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden
• Een dienstverlenende houding hebben
• Goed met mensen kunnen omgaan
• Een goede lichamelijke conditie hebben
• Voldoende motivatie hebben om de opleiding te volgen
• Interesse hebben om te werken in de beveiligingsbranche

Mogelijke functie

De beveiliger is werkzaam bij particuliere beveiligingsbedrijven, bedrijfsbeveiligingsdiensten en penitentiaire inrichtingen. Hij of zij houdt zich daar bezig met preventieve en repressieve taken.

Examens

De examenonderdelen worden afgenomen door Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

Wij handelen naar de Richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs inzake de examinering van Nederlands, Rekenen en Engels.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om toegelaten te worden tot deze opeiding moet je minimaal in het bezit zijn van een vmbo-basis of niveau 1 diploma. 

De intakeprocedure

Zodra je aanmeldingsdossier compleet is, inclusief puntenlijst van je actuele opleiding (m.u.v. je diploma als je nu nog studeert) ontvang je een uitnodiging voor een onderzoek, zodat wij zicht krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en omstandigheden.

Daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek. Aan het einde van dit gesprek hoor je mondeling wat ons advies voor jou is, of deze opleiding voor jou haalbaar kan zijn. Het kan echter ook zijn dat er nog een vervolggesprek nodig is. 

Er geldt voor deze opleiding een numerus fixus (maximaal 12 plaatsen voor het 16/17 jarigen traject). In totaal worden er maximaal 60 studenten aangenomen. Het is daarom belangrijk dat je zo spoedig mogelijk je aanmeldingsdossier compleet maakt. De datum van het plaatsingsadviesgesprek is bepalend voor de volgorde van aanname.

Na aanname dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Mocht het zijn dat deze om redenen niet wordt verleend, dan zal er geen plaatsing volgen of de opleiding worden beëindigd.

Vervolgopleidingen

Als je goed gemotiveerd bent, je opleiding afsluit met goede resultaten en aantoont dat je beschikt over de juiste werk- en beroepshouding, dan zijn de volgende beroepsopleidingen mogelijk: Coƶrdinator Beveiliging Middenkaderopleiding

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Tijdens de stage en gedurende de projecten bij o.a. Roda JC, festivals etc. leer je de kneepjes van het vak.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

 Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?