Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

BedrijfsadministrateurFinanciële Beroepen

Crebo code
25138
Niveau
4
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Financiën
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Je werkt op de afdeling financiële administratie van een bedrijf of bij de overheid. Alles wat met geld te maken heeft, noem je financiën. Je verzamelt en ordent de financiële gegevens van het bedrijf. Je controleert informatie zoals facturen, urenoverzichten en declaraties. Je voert de juiste gegevens in met de computer. Daarvoor gebruik je speciale computerprogramma’s.

Taken:
Je helpt bij de periodieke verslaglegging.
Je verzorgt de aangifte bij de belastingen.
Je doet werk voor de debiteurenadministratie.
Je doet werk voor de crediteurenadministratie.
Je houdt het bankboek bij.
Je beheert de kas en werkt het kasboek bij.
Je zorgt voor een goed overzicht van de voorraad, uren en budgetten.

Opleidingsinhoud

De opleiding financiële beroepen niveau 4 kent twee uitstroomrichtingen: - junior assistent accountant 25140 - bedrijfsadministrateur 25138. De bol-opleiding bestaat voor 60 tot 70% uit binnen de school leren en voor 30 tot 40% buiten de school leren (stage).
 

Mogelijke functie

Bedrijfsadministateur

Examens

Het examen bestaat uit: - theoretische examens, - opdrachten, - projecten, - proeven van bekwaamheid.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Leerlingen zijn toelaatbaar met een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg van het vmbo. Voor leerlingen met een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg in de sector zorg en welzijn, is één van de volgende vakken verplicht: wiskunde, economie of een tweede vreemde taal. Leerlingen met een overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo zijn ook toelaatbaar. Advies optimale aansluiting: Een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg in de sector economie sluit het beste aan. Bij diploma's van de gemengde of theoretische leerweg van andere vmbo-sectoren geeft een vakkenpakket met economie de beste aansluiting.

Vervolgopleidingen

Hbo-opleidingen sector Economie (hbo Bedrijfseconomie, hbo Fiscale economie, eventueel hbo Accountancy)

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?